15.05.2014, autor: Lenka Cheung, kategorie: Poutní místa v zahraničí

Zázraky se stále dějí

Zázraky se stále dějí

Minulý týden jsem se vydala na poutní zájezd do Lurd, La Salette a Valencie.

Při setkání celé naší skupinky jsem byla překvapená, že nás Čechů je jen malá hrstka, ale všichni jsme přece bratia. :-)

I přesto, že většina z nás tu noc nespala, všechny nás pojilo nadšení poutníků a tvář každého zdobil úsměv. Největší úsměv však zářil na tváři naší skvělé paní průvodkyně. Všichni - kromě jednoho kufru - jsme dorazili do Milána a tam už na nás čekal autobus s obětavými a samozřejmě usmívajícími se řidiči, kteří nás rychle přiblížili do Francie na náš první cíl - na La Salette. Místo v horách, kde jste jen vy a rozjímáte poselství Panny Marie. Možná právě díky tomu klidu kolem vás, je tu tak jednoduché otevřít své srdce dokořán a říct: mluv Pane, tvůj služebník naslouchá... Nesmím zapomenout na slova našeho duchovního otce, který nás doprovázel a který nás ve své promluvě ujistil, že Bůh stojí za každým z nás, je s námi při každém rozhodnutí a je s námi kamkoli putujeme…
Náš další cíl - Lurdy. Poutní místo, které je uprostřed města, kde jsou stovky obchodů se suvenýry otevřené až pozdě do noci, kde je každodenní program, kde jsou stále tisíce poutníků… Ale i tak je toto místo plné Božích milostí a síla modlitby je tu hmatatelná. Přece Pán řekl, že kde se dva nebo tři modlí za něco, On jim to dá... Při večerním světelném průvodu se až tají dech, jakou sílu tu společenství má a nestydím se přiznat, že jsem u společného zvolání Ave Maria měla slzy v očích.

Dále jsme měli bohatý program. Čekala nás společná křížová cesta, společné mše svaté, prohlídka místa, kde sv. Bernadeta žila, farní kostelík, kde byla pokřtěna...
Já osobně jsem si vezla v srdci spoustu úmyslů a lidiček, které jsem tam svěřila Panně Marii. A i když člověk nevidí hned účinek své modlitby, tak stačí vydržet. Pán ví, kdy a co je pro člověka dobré... Já jsem výsledek uviděla, když jsem se vrátila domů. Věci, které už se zdály být neřešitelné se daly do pohybu… A proto říkám - zázraky se stále dějí. :-)

Poslední naše zastávka byla ve Španělsku - ve Valencii. Nádherné historické město, které ve své katedrále ukrývá Svatý grál. Naše úžasná paní průvodkyně nám domluvila slavení mše svaté právě v kapličce katedrály, kde je Svatý grál vystavený.

Velké díky bych chtěla adresovat cestovní agentuře, úžasné paní průvodkyni, za vše, co pro naši skupinku udělala, našemu duchovnímu otcovi, který nás každý den povzbudil svým slovem - nejen při promluvách, řidičům a vlastně každému přítomnému této pouti, protože se nám podařilo utvořit krásné společenství. Bohu díky za vše.

Už teď se těším na příští pouť.

Lenka Cheung

 
 
Nahoru