26.02.2021 12:20, autor: Věra Šimková, kategorie: Online akce

Zápisky: Beseda s P. Janem Linhartem na téma "Dá se i dnes najít radost?"

Zápisky: Beseda s P. Janem Linhartem na téma "Dá se i dnes najít radost?"

Beseda s P. Janem Linhartem na téma "Dá se i dnes najít radost?" (25. 2. 2021)

Několik postřehů z besedy:

Radost je stav - když dojdeme k cíli, když se nám splní vysněné. K radosti vede naše volba. Slyšeli jsme i svědectví lidí, kteří vzpomínali s vděčností na dobu své zkoušky např. ve vězení...

Zahoďme své obavy. Nebavme se stále o negativních věcech, o nemocech, atd.

Vše je úhel pohledu. Mysleme pozitivně, i v náročných situacích.

V 2 Kor 11 - sv. Pavel vzpomíná na své negativní prožitky, ale v další kapitole už říká, že nepozbyl optimismu!

Buďme vděčni Bohu za vše. Děkujme mu i za těžké chvíle.

Děkujme Bohu předem za pomoc, za kterou se modlíme.

Odpouštějme druhým, i když nemůžeme zapomenout. Odevzdejme problém Bohu a poprosme Ho, aby vše srovnal.

 

Využívejme smysluplně svůj čas, plánujme si ho. Pamatujme i na chvilky radosti!

Neporovnávejme se s druhými, nemá to význam.

Přijměme své a přejme druhým. Rozdělená radost je dvojnásobná radost. Přemýšlejme, jaké jsou potřeby druhých a dělejme jim radost.

 

Mějme radost z jednoduchých věcí.

Buďme štědří a velkorysí, rozdávejme, darujme.

Občas se zbavme nepotřebných věcí a nehromaďme nepotřebné.

V jednoduchosti je krása. Radujme se z maličkostí.

 

Mějme své sny a snažme si je splnit. Cestujme, choďme na procházky, sepišme své vzpomínky, čtěme, setkávejme se navzájem, až to bude možné...

Spousta věcí se dá zařídit, hlavně nerezignujme!

 

Křesťan je člověk naděje. V Bibli je spousta slov o radosti, Bible je kniha radosti. (Budu vaším Bohem a vy mým lidem.)

Mějme pokojnou, tichou, ne okázalou radost. Žijme, buďme se svým Bohem, buďme za vše vděční.

 

Drahý o. Jane, drahá Veroniko, děkujeme za povzbudivá slova. Je nám s vámi moc dobře. Na poutích nejsme bezejmenní, máme ve společenství jistotu, navzájem si pomáháme. Věříme si. A to je to království Boží mezi námi!

Věra Šimková


Záznam online besedy s P. Janem Linhartem "Dá se i dnes najít radost"?

 

 

 
Nahoru