24.02.2021 09:55, autor: Věra Šimková, kategorie: Online akce

Zápisky: Beseda s Alexandrou Alvarovou na téma "Jak rozeznat lež a manipulaci v informačním věku"

Zápisky: Beseda s Alexandrou Alvarovou na téma "Jak rozeznat lež a manipulaci v informačním věku"

Poznámky Mgr. Věry Šimkové z online besedy Diecézního centra pro seniory s Alexandrou Alvarovou na téma "Jak rozeznat lež a manipulaci v informačním věku". Alexandra Alvarová je publicistka a expertka na média a dezinformace, žije ve Vancouveru v Kanadě. Zabývá se komunikací a propagandou v oboru politický marketing.

Žijeme v době informační války. Co to znamená pro naše životy?

Z historie: informační válka je zde od starověku. Formou informačních akcí byli lidé na území nepřítele připraveni o správné rozhodování, o to, že budou dobře reagovat na politické a vojenské akce. Tam, kde se obyvatelé pohybovali, se rozšiřovaly zprávy podrývající důvěru ve vládnoucí třídu.

Informační agresor se pokoušel zrušit spojení mezi lidmi a vybudovat vzájemnou nedůvěru.

Ve 20. stol. položil základy informační války Sovětský svaz. Byla vybudována v KGB sekce, která zajišťovala, aby se obyvatelstvo v určitých zemích nenávidělo a nenávidělo i svou vládu. Západ to tragicky podcenil. Domníval se, že stačí jeho mnohem větší ekonomická i vojenská vyspělost.

Odborníci využívají znalosti psychologie, sociologie, statistiky, kombinatoriky a počtu pravděpodobnosti. Matematickým způsobem předpovídají rozhodování lidí. Např. v operaci "Infekce" přesvědčili veřejnost o tom, že virus HIV vznikl v amerických laboratořích. Začali s tím v Indii, přes Afriku, v Anglii. Většina lidí si začala myslet, že na tom "něco" bude. Myšlenka přichází pomalu a zabývá se jí lidský mozek. Ten nepracuje tak, jak si myslíme. Nestačí používat kritické myšlení. Mozek je složitá spleť minulých zkušeností pro nynější rozhodování, ale i zkušeností z doby, kdy jsme měli velký strach.

Staré mechanizmy můžeme oslovit pomocí dávkované informace. Informační válku vede každý stát. Vkládají se do ní i nestátní hráči. Prostřednictvím nákupu se objedná kampaň. Ve 20. stol. jsme získávali informace pomocí médií (rádio, televize, noviny).

Dnes jsou všichni spojeni se všemi. Je masová komunikace - každý může do mediálního prostoru vypustit svou informaci. V době pandemie zmizela informační autorita! Stát má zájem, aby občané dostávali pravdivé informace. Nyní však přes internet konzumujeme kvanta informací různého druhu...

Dnes se informační autoritou stáváme sami sobě. Nemáme možnost si informace stále ověřovat. Podávají je i lidé, kteří nemají patřičnou kvalifikaci, např. k epidemii se vyjadřují zubaři... Rozesílají a přeposílají se řetězové emaily s krásnými obrázky a vtipy. Na začátku je aktér informační války. Cílem je zmást a vybudovat nedůvěru k vládě, ke složkám, např. zdravotníkům, a i mezi sebou. Odborníci dokážou zanalyzovat informace, které se šíří, až do cíle k příjemci.

Přestáváme důvěřovat vládě, dochází ke zmnožení informací, cílem je ovládnout informační prostor. Jsme z toho znechuceni, nevíme, co se děje! Zprávy nás děsí, štvou, ztrácíme soudnost. Pak nastupují témata, která nás podráždí a donutí nás posílat je dál. Dosáhnou toho, že onlinový prostor ovládne jedna vlna. Např. na jaře, že v amerických laboratořích byl vyvinut Covid. Zdálo se, že o tom mluví všichni. Jsme lidé sociální, podvědomě přizpůsobujeme své mínění tomu, co si myslí většina. Naše psychika se smiřuje s tím, že "většina si něco myslí" a my musíme jít s proudem.

Začínají o tom mluvit média, poslanci, atd. Moderní sociální sítě nám neukazují to, co potřebujeme k přežití, ale to, co se nám líbí. A to jim vydělává peníze! Utvrzují nás v obrazu, který jsme si v hlavě vytvořili. Pak dostáváme informace, které potvrzují to, co si myslíme. Dochází k izolaci lidí. Informace řídí softwary, které jsou naprogramované tak, aby obchodní giganti vydělali peníze a ne, abychom si uchovali zdraví. Došlo k rozpadu informační autority. Utvrzují nás v naší pravdě a znemožňují pochopit druhé lidi.

Google, Seznam, Facebook, aj. mají za úkol nás udržet co nejdéle konzumovat jejich informace. Jsme uzavřeni do informační izolace. To stírá mezi námi porozumění a dialog. Jsme naštvanější a odhodlanější bojovat za "svou pravdu". Vše je způsobeno informačním prostorem.

"Kanárci v síti" Josefa Holého (www.kanarci.online). Snaží se srozumitelně varovat a vysvětlovat, že se "něco" děje. Ohrožuje nás neprobádaný virus. Jsme závislí na správných informacích, abychom si dokázali navzájem pomáhat a dělat správná rozhodnutí. Tak tomu bylo na jaře r. 2020. Protože však nemáme informační autoritu, každý je uzavřen ve své informační bublině a vyjadřuje se k tématům, kterým nerozumí. Proto máme pocit, že vláda svou práci nezvládá, že je tady chaos. Přestáváme se chránit a chovat bezpečně!

Rusko a Čína jsou dezinformační stroje.

Vrchní část tvoří placení specialisté, kteří vymyslí strategii. Střední úroveň tvoří dezinformační weby (vymýšlejí způsoby ovlivňování). Dezinformace a manipulace se šíří o 600 % rychleji než pravdivé informace! Největším vÿnosem jsou peníze za reklamy. Nejspodnější úroveň je pro marketingové účely (např. reklama na prací prášek ničící Covid; že Covid neexistuje; že očkování mění DNA; že očkování je čipováním).

Například bylo vytvořeno tvrzení, že existuje spiknutí pedofilů, které je tvořeno zástupci vlád a politických stran. Prý unášejí děti a z jejich krve dělají sérum, které jim pomáhá mládnout. Vždy je udělán mix pravdivých a nepravdivých informací, tzv. narativ. Zaplaví prostor svým opakováním. Co když na tom "něco" bude?

Užívají se psychologické operace a dovednosti, jak atakovat naše psychické slabiny. Narušují vnímání a učí nás přijímat jejich stanoviska (je to obdoba působení sekt). Část Američanů dokonce věří, že před spiknutím pedofilů nás zachrání Donald Trump.

Informační válka stimuluje chování populace k hádkám a nenávisti mezi lidmi a vládou. Výsledkem je, že lidé ignorují nařízení a bojkotují je. Dokoná se dílo zkázy. Nenosit roušky, rouškou se můžeme infikovat, atd., to je forma terorizmu, která zabíjí. Lidé ztrácejí schopnost rozeznat pravdu a nakonec se pozabíjí navzájem. Ani lidé ve vládě už nevědí, kterým informacím mají věřit.

Na konci každého pádu je dno. Na dně jsme ztratili všechno. Musíme zaútočit zpět, odrazit se a postarat se o pravdivé informace. Jsme nástroje, skrze které se vše odehrává...

... když nemohu o druhém mluvit dobře, raději mlčím... říká P. PhDr. Jiří Vojtěch Černý. Pomáhejme si navzájem a zamysleme se nad tím, co nás spojuje!

Závěry z diskuze:

1. Přejímání názorů a informací nesouvisí s naší inteligencí. Spoléháme se na minulou zkušenost, kdy jsme se dobře rozhodli. Pomalé zkoumání situace rozumem děláme jen v kritických situacích.

2. Dezinformační weby - reklama - za ni jsou peníze. O tom, kam reklama přijde, rozhodují stroje.

3. V Kanadě se už na základní škole učí děti o manipulativních argumentech (např. o odvedení pozornosti kritiky od sebe k chybám druhého). První mobil dostávají ve 12 letech (obezřetné chování).

4. Dezinformace, vyvolávání negativního pocitu na základě neúplné informace, cíleně zkreslené. Účel - vidět velké peníze a vlastní bolest. Příklad - informace o penězích, které dostávají církve na úkor vdov a seniorů.

5. Narativ - migranti - účel k ovlivnění voleb a zastoupení v poslanecké sněmovně.

Narativ - nyní nechránit své zdraví (riskovat životy).

Narativ - zmatečné příkazy vlády, nedostatečně odzkoušené vakcíny.

6. Státy ztratily vliv na informační toky. Nyní v pandemii by potřebovala vláda krizovou komunikaci. Každý říká něco jiného, zvyšuje to nedůvěru lidí. Informační válka vyvolává stupeň nedůvěry, že je vše ztraceno.

7. R. 1996 USA odsouhlasila, že nebudou regulovat informace. Za toto platíme všichni. Musíme omezit tyto platformy, protože omezují demokracii.

8. Naše ministerstvo školství chystá posílení výchovy ke kritickému myšlení žáků při vyhledávání informací.

9. Dnes na sítích vznikl rozměr, kdy zprávy mají strašlivý dosah. Není legislativa, která by si s tím dovedla poradit. Nejedná se o porušení svobody projevu.

10. Časový posun:

Vancouver 11 hod. dopoledne,

ČR 20 hod. večer ... tj. 9 hodin.

Závěr

Velmi zasvěcená a kvalitní beseda. Přichází právě včas. Je nutně potřeba uvedené informace rozšiřovat dál. Děkujeme.

Děkujeme také PhDr. Veronice Čepelkové, zakladatelce a vedoucí Diecézního centra pro seniory Hradec Králové, zastupitelce města Týniště nad Orlicí. Připravuje pro nás vlastně online besedy - A3V (zaštítěnou královéhradeckým biskupstvím).

Věra Šimková


Záznam besedy s Alexandrou Alvarovou na téma "Jak rozeznat lež a manipulaci v informačním věku"

 
 
Nahoru