13.10.2016, autor: Marie Šmídová, kategorie: Poutní zájezdy

Zájezd na Kypr: Vrátili jsme se velmi povzbuzeni a obohaceni

Zájezd na Kypr: Vrátili jsme se velmi povzbuzeni a obohaceni

Ve dnech 25. 9 – 1. 10. 2016 se 35 poutníků zúčastnilo duchovní pouti na Kypr s biskupem Janem Vokálem. Putovali jsme po stopách apoštola Pavla a k hrobu sv. Barnabáše, na jižní i severní část ostrova.

Nejdříve jsme navštívili Afroditiny skály na západní části ostrova a pak Pafos, který sv. Pavel navštívil v doprovodu sv. Barnabáše. Sv. Pavel zde byl zajat a zbičován Římany. Dále jsme navštívili rozsáhlý archeologický areál z římské doby - Dionýsův, Aionův a Theseusův dům. Navštivili jsme také klášter sv. Neofyta s jeskyní pokrytou byzantskými malbami.

Další den jsme byli na severní straně ostrova s největší archeologickou částí Salamis - římské divadlo, pozůstatky římských lázní a palácem. V Salamis začala také cesta sv. Pavla na Kypru. Poblíž jsme navštívili baziliku a hrob sv. Barnabáše a ochutnali džus z granátových jablek. Odpoledne jsme odjeli do opevnění Famagusty - navštívili město, kostel sv. Mikuláše, který je dnes přeměněn na mešitu.

Třetí den jsme navštívili klášter a hrobku sv. Herakleia a potom hlavní město Kypru Nikosii. Zde je arcibiskupský palác s museem ikon a katedrála sv. Jana ev. Při zpáteční cestě do hotelu v Limassol jsme měli možnost navštívit kostel a hrob sv. Lazara v Larnace s krásným ikonostasem.

Další den byla návštěva vnitrozemí s horskými vesnicemi a byzantskými kostely s nádhernými historickými freskami. Ve městě Omodos v kostele sv. Kříže je relikvie provazu Ježíše Krista a další relikviáře např. lebka sv. Fillipa. Odpoledne jsme byli na návštěvě u vinaře, který vyrábí tradiční kyperské víno comanderos – obdoba portského vína.

Každý den jsme měli též možnost koupání v teplém Středozemním moři s lávovým pískem.

Za překrásné zážitky a prožitky z této pouti vděčíme biskupu Vokálovi a dalším dvěma kněžím, CK Awertravel a Diecéznímu centru pro seniory v Hradci Králové.

Vrátili jsme se velmi povzbuzeni a obohaceni. Díky Bohu za krásnou pouť.

Marie Šmídová

 
Fotogalerie Fotogalerie
Fotogalerie Expedice na Kypr
Expedice na Kypr

17.10.2016

Jižní a severní část ostrova

Autor: VČ

Počet fotek ve fotogalerii: 47

Fotogalerie Zobrazit fotky Expedice na Kypr

 

 

zájezd na Francouzskou riviéru, do Monaka a Lurd

 
Nahoru