12.10.2022, autor: Anna Pavlová, kategorie: Poutní zájezdy

Zájezd do Medjugorje, Dubrovníku a k moři: Krásné vzpomínky jsou stále živé

Zájezd do Medjugorje, Dubrovníku a k moři: Krásné vzpomínky jsou stále živé

Už 21. září jsme se vrátili ze zájezdu do Medjugorje a Gradace, ale krásné vzpomínky jsou stále živé. Na cestě tam jsme přenocovali v hotelu poblíž Záhřebu, což bylo pro nás příjemné a po dobré snídani se pokračovalo v jízdě do Medjugorje. Tam jsme se ubytovali u paní Anky a zde jsme strávili tři noci s dobrou domácí polopenzí. Dny jsme trávili spolu i individuálně, na programu byly cesty na Podbrdo a Křiževac. Hodně jsme pobývali u kostela na podvečerních programech. Společně s paní Olgou Merkovičovou jsme také navštívili středisko Cenacolo. Na cestu zpět jsme se vybavili od paní domácí sušenými fíky, mandarinkami a domácím alkoholem, co kdo chtěl.

Další naší zastávkou bylo chorvatské přístavní město Dubrovník, ležící na jihu Dalmácie. Je to město zasvěcené sv. Blažejovi, na mnoha místech je jeho busta či socha ve výklencích. Je to místo, jehož historie sahá až do 12. století. Prohlídku starého města jsme měli s českým výkladem.

Další přesun byl k moři, do města Gradac. Zde jsme strávili tři dny s polopenzí, výhledy na moře a příjemným ubytováním. Bylo hezké počasí, takže se nám všem u moře líbilo.

Duchovní doprovod nám celou dobu poskytoval otec Jiří Černý, který je námi všemi oblíbený a denně nám sloužil mše sv. Poslední zastávka byla na Vepriči. Tomuto poutnímu místu se také říká chorvatské Lurdy.

Nakonec patří poděkování naší milé vedoucí Veronice Čepelková, která tento pestrý program naplánovala k naší velké spokojenosti. Zájezd jsme absolvovali díky Diecéznímu centru pro seniory a cestovní kanceláři Avetour, takže děkujeme i jim a těšíme se na další takové pěkné zájezdy.

Anna Pavlová

 
 
Nahoru