07.06.2014 [sobota], zveřejněno: 01.04.2014, kategorie: Akce

X. diecézní setkání seniorů a jejich přátel

X. diecézní setkání seniorů a jejich přátel

Biskupství královéhradecké - Diecézní centrum pro seniory srdečně zve na desáté Diecézní setkání seniorů a jejich přátel. Program setkání se bude věnovat odkazu arcibiskupa Karla Otčenáška.

Kdy: 7. 6. 2014 od 9:00 hodin

Kde: Hradec Králové, Nové Adalbertinum

Program:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

9:00 - Slavnostní zahajovací bohoslužba - hlavní celebrant světící biskup Mons. Josef Kajnek

Nové Adalbertinum - Velký sál

10:15 - 11:00 - Mons. Mgr. Josef Socha - Postava Karla Otčenáška v dějinách královéhradecké diecéze

11:00 - 11:15 - Přestávka

11:15 - 12:00 - S. M. Mlada Kozlová a S. M. Marta Žďárková - Svatodušní spřátelování jako celoživotní myšlenka Karla Otčenáška

12:00 - 13:45 - P. Jan Rybář SJ - Absurdní nároky křesťanství - životní zkoušky arcibiskupa Karla Otčenáška

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

14:15 - Český chlapecký sbor Boni Pueri - koncert na počest Karla Otčenáška

Přihlášky: Biskupství královéhradecké, Diecézní centrum pro seniory, Velké náměstí 35. 50 01 Hradec Králové, tel.: 495 063 661, e-mail: dcs@bihk.cz; uzávěrka přihlášek je 3. 6. 2014!!!

Záštitu nad akcí převzali:

kardinál Mons. ThLic. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český

Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D., biskup královéhradecký

MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradec Králové

 
 
Nahoru