20.06.2022, autor: Karel Voplakal, kategorie: Akce

Vzpomínkové shromáždění na Rybáře lidí

Vzpomínkové shromáždění na Rybáře lidí

Těm, kdo se nemohli osobně zúčastnit, bych chtěl věnovat pár řádek o vzpomínkovém setkání na otce Jana Rybáře SJ, který zemřel vloni 14. ledna ve věku téměř 90 let.

Toto setkání na nezapomenutelného kněze Jana se uskutečnilo 1. června v diecézním Novém Adalbertinu v Hradci Králové. Velmi rád jsem se tam vypravil proto, abych se sešel s řadou jeho přátel, vyslechl si jejich vzpomínky na tohoto na první pohled prostého kněze, ve skutečnosti však velmi vzdělaného jezuitu s širokým rozhledem, výrazného kazatele a oblíbeného zpovědníka a exercitátora a především přítele velkého množství věřících i nevěřících. Byl jsem rád, že jsem tam uslyšel slova těch, kteří jej měli rádi a kteří se jen těžko vyrovnávají s tím, že už není mezi živými. Jel jsem tam i proto, abych se zúčastnil mše svaté obětované za věčný mír jeho duše. Těšil jsem se také na představení nové knihy „Rybář lidí“ , která je almanachem vzpomínek na tohoto nevšedního člověka, přítele a služebníka všech - na mimořádnou osobnost naší církve.

Vzhledem k velkému počtu příchozích se mše svatá nemohla konat v kapli Adalbertina, jak bylo plánováno, ale v sousedním jezuitském kostele Panny Marie. Účastníky setkání přivítala organizátorka akce Veronika Čepelková, vedoucí Diecézního centra pro seniory - a mši svatou celebroval biskupský vikář pro pastoraci a diakonii Královéhradecké diecéze Mons. Pavel Rousek. V homilii zmínil osobní krédo Jana Rybáře a charakterizoval jej jako „kněze blízkého všem - od nějž se každý mohl učit, co znamená žít pro druhé a přitom brát život takový, jaký je“. Po mši svaté se shromáždění přesunulo do přízemního sálu Nového Adalbertina vyslechnout přednášku profesora Tomáše Petráčka - teologa a církevního historika s názvem: „Jan Rybář - kněz, řeholník a teolog“.  Po přednášce následovala zajímavá diskuse, do níž se zapojilo několik blízkých přátel otce Jana.  

„Zlatým hřebem“ vzpomínkového setkání bylo představení knihy osobních vzpomínek mnoha přátel zesnulého otce Jana - celkem čtyřiačtyřicet příspěvků, které v publikaci „Rybář lidí“ shromáždil a uspořádal redakční kolektiv pod vedením Veroniky Čepelkové; mezi těmi, kdo do knihy přispěli, byly i mnohé významné osobnosti: mimo jiné pražský pomocný biskup Václav Malý, jezuita Jan Regner - farář římskokatolické Akademické farnosti v Olomouci, politik za KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, teolog a historik Tomáš Petráček, královéhradecký vikář Mons. Pavel Rousek, či populární emeritní farář v Letohradě P. Václav Vacek - blízký přítel otce Jana, dále publicista Josef Beránek a řada dalších. Úvodní slovo o hrdinovi této knihy, který „uslyšel ve svém srdci Pánův hlas: Pojď za mnou a udělám z tebe rybáře lidí“ napsal P. Miloslav Fiala OPraem.   

Bylo to milé setkání spojující přátele zesnulého, který si sám vždycky přál lidi spojovat a sbližovat.

P. S.  Všem, kdo otce Jana Rybáře znali a měli jej rádi, doporučuji tuto útlou knihu vzpomínek; publikace má cca 90 stran s bohatou fotodokumentací v příloze.

Karel Voplakal

 

 

 

zájezd na Francouzskou riviéru, do Monaka a Lurd

 
Nahoru