04.04.2013, autor: Helena Ryklová, kategorie: Ostatní

Vzpomínka na putování Svatou zemí

Vzpomínka na putování Svatou zemí

Již  podruhé se mi dostalo té milosti chodit vlastníma nohama po zemi, po které před dvěma tisíci lety kráčel Ježíš. A to právě v době před největšími křesťanskými svátky.

Jak tuto pouť hodnotím? Musím se přidat ke slovům své spolupoutnice Věry, která mi napsala: „Sestoupilo k nám Boží království“.

Pod vynikajícím duchovním vedením P. Dokládala a asistentky Hanky Frančákové, ve společenství s naším diecézním biskupem Janem a dalšími čtyřmi kněžími jsme prožili nezapomenutelné chvíle na všech památných místech, kde se Ježíš narodil, žil, působil a také zemřel a vstal z mrtvých. S biblí v ruce a modlitbou na rtech jsme putovali jako zázrakem bez problémů a velkých davů jiných poutníků po této krásné zemi. Dokonce se i poušť - vždy vyprahlá tentokrát zazelenala. I Mrtvé moře bylo klidné a mohli jsme okusit jeho slanost.

V Chrámu Božího hrobu jsme s radostí slavili mši sv. za našeho nového papeže Františka.

V řece Jordánu, kde  Ježíš byl od Jana pokřtěn, jsme si obnovili svoje křestní sliby.

Plavili jsme se lodí po Genezaretském jezeře, kde se též plavil Ježíš s apoštoly  a kde kráčel po vlnách! V Getsemanské zahradě, kde prožíval kruté hodiny před svým zatčením jsme se  mohli modlit a meditovat v místech, kde se krví potil.Vlastně jsme zde prošli všechna tajemství čtyř sv. růženců.

Je to jako zázrak, že jsem toto vše mohla osobně zažít, děkuji Bohu za tuto milost.

Poděkování za toto vše patří CK AVETOUR Dobruška a všem organizátorům v naší vlasti a v Izraeli.

H. Ryklová - poutnice

 

 

 

Zájezd do nádherného Tyrolska

 
Nahoru