20.11.2023, autor: Anna Matoušková, kategorie: Akce

Vzpomínka na diecézní setkání seniorů v Hradci Králové

Vzpomínka na diecézní setkání seniorů v Hradci Králové

Všichni jsme měli dědečka, babičku, mladí ještě mají, tedy seniory. Ti, kteří tento dar neměli o něm sní, sen…ior. Tomuto fenoménu věnuje pozornost papež František, farnosti i Diecézní centrum pro seniory v Hradci Králové, jako ne mnoho dalších diecézí pod vedením Dr. Veroniky Čepelkové. Díky putování po mnoha místech ve světě i doma spojuje věřící i nevěřící z různých míst naší vlasti. Nejvěrnější a nejzřetelnější jsou osmdesátiletí manželé Voplakalovi z Prahy, ti jako zástupci jiných farností nevynechají žádné Diecézní setkání seniorů, letos se konalo 29. 9. 2023 v Hradci Králové na biskupství, již 17-té. Program jsme znali z pozvánek zaslaných do farností, či osobně a vydařil se.

Jako vždy nejdříve modlitba v kostele Nanebevzetí Panny Marie, mše sv., celebroval biskup Monsignore pan Jan Vokál s dalšími známými kněžími i P. Jiří Vojtěch Černý člen řádu Maltézských rytířů, nás z farnosti Litomyšl presentoval o. Zdeněk Mach.

Po duchovním úvodu nám paní Bronislava, představila P. Mariana Pospěchu, v posluchačském sálu v Adalbertinu , kterého jsme znali jako kněze a moderátora z TV Noe. Přivítání účastníků bylo vřelé, jeho poznatky, doporučení a humor neměly chybu. Projevila se i lidskost, verbální pohotovost a bystrost při rozhovoru našeho pana biskupa Jana Vokála. Více na videu s P. Marianem Pospěchou.

Pana Miloně Čepelku představila a vedla rozhovor paní Dr. Evička Zálešáková s tím, že pochází z naší diecéze z Opočna, kde blízko u rybníčka na jeho počest bude vsazen červený dub. Uvedl období působení v ČRo v pořadu u Pavouka, založení divadla Járy Cimrmana, dále svoje literární působení, o volání múzy a její příchod. Na dotaz co si myslí o stáří, řekl - vyšší věk je důležitý, abychom si řekli, zda jsme tady byli důležití a přijmout Boží zákon - musíme odejít. Video z besedy s p. Miloněm Čepelkou na diecézním setkaní si můžete prohédnout zde. Tušil tehdy, že brzy dostane jedno ze státních vyznamenání od pana presidenta Petra Pavla?

Oslovenou Věru Martinovou pro nemoc zastoupila Heidy Janků, její energie, výběr písní, případně mládí nás oslovilo a vystoupením ozdobila závěr diecézního setkání.

Duchovně, psychicky, fyzicky, posílení i díky kávě, čaji, bagetám a věnečkům jsme odjížděli domů s díky v srdci organizátorům.

Anna Matoušková

 

 

 

zájezd na Francouzskou riviéru, do Monaka a Lurd

 
Nahoru