18.12.2022, autor: Věra Šimková, kategorie: Ostatní

Vzpomínka na Václava Havla

Vzpomínka na Václava Havla

18. prosince, před jedenácti lety, navždy odešel Václav Havel. Český dramatik, esejista, disident a kritik komunistického režimu, později politik a státník. Byl devátým a posledním prezidentem Československa a prvním prezidentem České republiky. MgA. Václav Havel, GCB, dr. h. c. mult.

V době pražského jara prosazoval zavedení demokratické společnosti. Po vojenské invazi států Varšavské smlouvy v srpnu 1968 se stal kritikem normalizačního režimu. Vystupoval na obranu politických vězňů, stal se spoluzakladatelem a mluvčím Charty 77. To mu vyneslo pět let věznění.

Po vypuknutí sametové revoluce v listopadu 1989 byl spoluzakladatelem hnutí Občanské fórum, 29.12.1989 byl zvolen prezidentem Československa. Ovlivnil směřování naší země k demokracii. V roce 1992 se mu nepodařilo zabránit rozpadu našeho státu na dvě republiky, Českou a Slovenskou.

Od roku 1993 byl po dvě funkční období prezidentem České republiky. Přispěl ke vstupu naší republiky do NATO v roce 1999. Výrazně prosazoval přijetí naší země do Evropské unie (2004).

Zabýval se filozofickými otázkami svobody, moci a morálky. Byl oceněn mj. Rakouskou státní cenou za evropskou literaturu (1968), obdržel Řád Tomáše Garrigua Masaryka 1. třídy (2003). Byl několikrát navržen na Nobelovu cenu míru.

V den jeho úmrtí se lidé spontánně sešli na Václavském náměstí v Praze, na Moravském náměstí v Brně a v dalších městech, aby uctili jeho památku. Téhož dne večer se rozezněly zvony po celé České republice. Ostatkům Václava Havla se poklonily tisíce občanů. Den úmrtí je znám jako Den Václava Havla.

Václav Havel je pro nás vzorem svým přesvědčením, uměním stát si za svým názorem i svou skromností. Spojoval lidi a nikdy nikoho neurážel.

Stojíme na prahu volby nového prezidenta. Je naším přáním, abychom ze současných kandidátů vybrali toho, kdo nás bude důstojně reprezentovat. Bude v nás budit pocity hrdosti na naši vlast. Povede nás k tomu, že krádež je krádež, podvod podvodem, ne šikovností. Kéž se nám to podaří. Kéž bude prezident naším vzorem, kterého budeme ctít.

Věra Šimková

 

 

 

zájezd na Francouzskou riviéru, do Monaka a Lurd

 
Nahoru