10.11.2019 [neděle] - 14.11.2019 [čtvrtek], zveřejněno: 16.09.2019, kategorie: Poutní zájezdy

Využijte mimořádné příležitosti zúčastnit se národní pouti do Říma

Využijte mimořádné příležitosti zúčastnit se národní pouti do Říma

Zveme vás na národní pouť do Říma k 30. výročí kanonizace svaté Anežky České. Pro velký zájem máme v nabídce další pohodlnou leteckou variantu v termínu 10. - 14. 11. 2019, která nabídne generální audienci s papežem Františkem, mši sv. s českými a moravskými biskupy, prohlídku Vatikánu a dalších pozoruhodných míst Věčného města. Aktuálně obsazeno.

Letecký zájezd do Říma - národní pouť

Termín: 10. 11. - 14. 11. 2019

Cena: 12.500,- Kč

ODLET: 10. 11. z Prahy z letiště Václava Havla

NÁVRAT: 14. 11. do Prahy na letiště Václava Havla

UBYTOVÁNÍ: 4 noci v Římě v kvalitním **** hotelu ve vzdálenosti 200-300 m od stanice metra 

POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné zaslat řádně vyplněnou a podepsanou smlouvu, lze zaslat poštou, oskenovanou emailem nebo faxem, a uhradit zálohu v minimální výši 5 000 Kč / osoba - při platbě v Euro je částka 200 €, po připsání zálohy na náš účet zašleme potvrzenou kopii smlouvy na Vaši adresu/ email.

Doplatek bude nezbytné uhradit po výzvě CK, pravděpodobně v červnu 2019. Poskytovatelé služeb požadují v tomto případě finanční krytí služeb s dostatečným časovým předstihem, než je jinak obvyklé. Přibližně 2 měsíce před odletem obdržíte finální pokyny a další praktická sdělení k zájezdu. Cena zájezdu je kalkulována a neměnná do 25 Kč / Euro (v případě platby v Eurech).

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, zpěvník, růženec, fotoaparát, baterka, zcela orientační kapesné ve výši alespoň 80 euro, stravu během dne lze bez problému obstarat na místě (různá bistra, rychlá občerstvení) doporučíme, poradíme přímo na místě, občané ČR mohou vstupovat a pobývat na území Itálie na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. 

CENA ZAHRNUJE: oboustrannou leteckou dopravu Praha - Řím - Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, transfer z letiště na hotel, 4x ubytování v **** hotelu v blízkosti stanice metra Laurentina, 4x snídaně, pojištění léčebných výloh v zahraničí do výše krytí 7 mil. Kč, servis průvodce, duchovní doprovod, pojištění CK proti úpadku. Počet míst za tuto cenu může být omezený!

CENA NEZAHRNUJE: stravu (mimo výše uvedené), připojištění proti stornu (nepovinné) 380 Kč / 15 € / os. / pobyt, osoby do 18 let 350 Kč / 14 € / os. / pobyt - v případě zájmu je nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, bližší informace a podmínky na vyžádání v CK). V ceně není započtena městská taxa 4-6 € osoba / noc, jízdné metrem (Metrebus Roma), které momentálně stojí 18 € / 72 hodin a případné vstupy do zpoplatněných objektů.

PROGRAM:

1. den

10. 11. neděle - odpolední odlet z Letiště Václava Havla v Praze, přesný čas odletu bude včas sdělen, přílet do Říma, transfer na hotel, nocleh - Řím.

2. den

11. 11. pondělí - snídaně, bazilika sv. Klementa s hrobem sv. Cyrila, Svaté schody (Scala Sancta) ve Svatyni svatých, po kterých přistupoval Ježíš k Pontskému Pilátovi v Jeruzalémě, bazilika Svatého Kříže - jeden z hlavních sedmi římských kostelů, kde jsou uchovávány v samostatných relikviářích části kříže, dva trny z trnové koruny, tabulka s čitelným nápisem NAZARENUS (nazývaná Titulus crucis) a jeden hřeb z kříže, poté slavnostní zahájení národní pouti v Římě v bazilice Santa Maria Maggiore, od 15:00 hod. národní mše svatá, v 17:30 hod. slavnostní koncert ke cti sv. Anežky a našich národních patronů - kostel Santa Maria degli Angeli (v těsné blízkosti nádraží Termini - nedaleko baziliky Santa Maria Maggiore), nocleh - Řím.

3. den

12. 11. úterý, snídaně - den 30. VÝROČÍ KANONIZACE SV. ANEŽKY ČESKÉ - v 10:00 hod národní mše svatá v bazilice sv. Petra ve Vatikánu společně s našimi pastýři - biskupy, kněžími a Církví České republiky, společná modlitba u svatováclavského oltáře v bazilice a v kryptě u sochy sv. Anežky české, kterou Sv. otec František přijal ve Svatém roce Milosrdenství jako dar České republiky, po oficiálním ukončení programu, osobní volno v prostředí Vatikánu, nebo Piazza Navona - nejslavnější barokní římské náměstí, které se nachází na místě původního Domiciánova antického stadionu z roku 79 př. Kr. a okolní budovy dodnes kopírují jeho tvar, Pantheon - starověký kruhový chrám v Římě, původně zasvěcený všem bohům a od roku 609 zasvěcený Panně Marii mučedníků (Santa Maria dei Martiri), patří k nejvýznamnějším a nejzachovalejším antickým chrámům a stavbám vůbec, Fontána di Trevi - symbol města a největší fontána Říma, voda do fontány přitéká z větší části podzemním kanálem Aqua Virgo, který nechal vybudovat Marcus Vipsanius Agrippa v roce. Je zvykem, že lidé do fontány hází mince, aby se jim splnilo jejich přání. Fontána patří mezi nejnavštěvovanější místa v Římě. Byla proslavena především koupací scénou Marcella Mastroianniho a Anity Ekbergové ve filmu Sladký život, nocleh - Řím.

4. den

13. 11. 2019 středa - snídaně, ve Vatikánu se při generální audienci setkáme se Svatým otcem Františkem společně s našimi krajany žijícími v zahraničí, v 15:00 hod. zakončíme národní pouť společnou národní mší svatou v bazilice sv. Jana v Lateránu. Čeští biskupové se poté setkají v papežské koleji Nepomucenum s krajany žijícími v zahraničí, nocleh - Řím. Tento den skýtá rovněž možnost rozšíření programu.

5. den

14. 11. čtvrtek - snídaně, odjezd na letiště, odlet zpět do Prahy.

Ve dnech 12. 11. a 13. 11. jistě vybyde i volnočasový prostor pro osobní procházky a toulky po Římě. Za tímto účelem budou všichni účastníci vybaveni přehlednou mapou města a metra.

KONTAKT A PŘIHLÁŠKY (v případě zájmu doporučujeme přihlásit se co nejdříve!): Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 32, 500 03 Hradec Králové, telefon: 495 063 661, mobil: 737 215 328, e-mail: dcs@bihk.cz, web: www.dcshk.cz, www.simeon.cz

 
 
Nahoru