04.08.2015, autor: Martin Weisbauer, kategorie: Aktuality

Vyšlo CD "O katechezi od Adama"

Vyšlo CD "O katechezi od Adama"

Radio Proglas právě vydalo CD s novým duchovně vzdělávacím cyklem královéhradeckého studia Vojtěch „O katechezi od Adama“. Cyklus byl vysílán od ledna 2015 do dubna 2015.

Ve spolupráci s otcem ThLic. Davidem Boumou, Th.D., který vyučuje na Katolické teologické fakultě Univerzy Karlovy v Praze, Katedře fundamentální a dogmatické teologie a na Univerzitě Hradec Králové, Katedře kulturních a náboženských studií, jsme připravili 11 dílný duchovně vzdělávací cyklus s názvem „O katechezi od Adama“. Cyklus nabízí populárně naučnou formou nové a neotřelé pohledy na věrouku a moderní katechezi katolické církve a snaží se pojmout okolnosti, hlavní obsahy i způsoby katecheze, především vzhledem k tomu, že se naše území dnes nachází v podstatě v misijní situaci.

Počáteční díly jsme věnovali náboženské situaci u nás v České republice a zejména člověku, jakožto bytosti přirozeně náboženské, a také křesťanské nabídce. Dále probereme a vymezíme pojem Zjevení – Revelatio a naši odpověď na Zjevení, což je víra. Přes kérigma, hlásání evangelia, se dostaneme k Novému zákonu, jakožto ústřednímu dokumentu, dosvědčujícímu Zjevení. S tím bude souviset samozřejmě i osoba Ježíše Krista, u které nahlédneme na jeho věrohodnost, kredibilitu. Vysvětlíme si například rozdíl Ježíše historického a Ježíše víry. Dále přejdeme k hlavním obsahům nicejsko – cařihradského vyznání víry a k tomu, jak by měly a mohly být prezentovány v katechezi dnes. Pokusíme se poodhalit tajemství trinitárního Boha, osvětlit eschatologii církve a v závěru cyklu pak stručně shrneme témata křesťanské praxe týkající se slavení, modlitby a morálky.

CD lze zakoupit přímo ve studiu Vojtěch, Velké nám. 32, budova Nového Adalbertina, 50003 Hradec Králové, tel. 739 038 720, e-mail: vojtech@proglas.cz nebo prostřednictvím e-shopu Radia Proglas na stránkách www.proglas.cz/e-shop. Cena CD je 80,- Kč, pro členy Klubu přátel Radia Proglas 50,- Kč.

Příjemný a obohacující poslech přeje redaktor Martin Weisbauer.

 
 
Nahoru