28.01.2016 [čtvrtek] - 31.01.2016 [neděle], zveřejněno: 27.01.2016 10:00, kategorie: Akce

Vydejte se v Roce milosrdenství na zájezd do Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska a Ruska s P. Františkem Líznou SJ

Vydejte se v Roce milosrdenství na zájezd do Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska a Ruska s P. Františkem Líznou SJ

 Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové pořádá

v Roce milosrdenství pro seniory a další zájemce

Zájezd do Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska a Ruska

 

s P. Františkem Líznou SJ – po stopách sv. Faustyny, hlavní města a křesťanská místa Pobaltí, bílé noci v Petrohradě, bez nočních přejezdů!

Termín: 8. 6. – 14. 6. 2016           Cena: 19.550,- Kč

V ceně je zahrnuto: doprava klimatizovaným autobusem během celého pobytu, mezinárodní letenka Petrohrad – Praha, letištní poplatky, 6x hotelové ubytování se snídaní, 2x oběd v Petrohradě, odborný průvodce a místní průvodce v Petrohradě, vstupy v Petrohradě: Petrodvorec, Ermitáž, katedrála sv. Izáka, katedrála sv. Petra a Pavla, víza do Ruska včetně vízové podpory – vyřídí za vás CK, komplexní cestovní pojištění

V ceně není zahrnuto: 3x večeře 30,- EUR/osoba – hradí se v autobuse (pouze v případě, že bude větší počet zájemců)

Program zájezdu (je spojen s každodenní mší sv.):

1. den: Odjezd z Brna v 9:30 hodin. Další nástupní místa: Olomouc a Ostrava (přesná místa a časy budou upřesněny ve finálních informacích a pokynech). Krátká zastávka v Lagiewnikách v Polsku – zde v klášteře Matky Božího Milosrdenství žila v třicátých letech 20. století sestra Faustyna, jejímž prostřednictvím se svět seznámil s odkazem Ježíše Krista o Božím milosrdenství. Zde jsou uloženy i její ostatky. Mše svatá, prohlídka areálu. Pokračování na ubytování.

2. den: Odjezd do Vilniusu (UNESCO), hlavního města Litvy, prohlídka města. Navštívíme známý gotický Kostel sv. Anny, kapli svatého Casimira v katolické katedrále sv. Stanislava a Vladislava, kde se konaly protestní shromáždění v roce 1991. Kaple Panny Marie v Ostré Bramě, kde byl vysvěcen obraz Božího Milosrdenství a dominikánský kostel, kde je originální kresba obrazu Božího Milosrdenství. Zde působila sestra Faustyna, kterou Svatý otec Jan Pavel II. 30. 4. 2000 prohlásil za svatou. Odjezd na ubytování.

3. den: Odjezd na nejvýznamnější poutní místo v Pobaltí – Šiluva, náboženský program. Po tragických událostech v roce 1532, kdy se pro ohrožení kalvíny musel obraz Boží Matky zakopat, o 76 let později – v roce 1608 – se Boží Matka v úplně nekatolickém prostředí zjevila pasáčkům. Panna Maria se zjevila těmto dětem a plakala v starosti o své děti a obyvatelstvo reagovalo obrácením se. Po vizi 100-letého slepce se našel i obraz Boží Matky, který skryl poslední katolický farář Holubka v roce 1532. Brzy následovaly první zázračná uzdravení. Proto se Šiluva stala místem útěchy, povzbuzení a orientace pro její lid. Pokračování do Siauliai, kde je Hill of Crosses Vrch křížů. Tyto kříže lidé postavili na počest neúspěšné vzpoury v letech 1831 a 1863 proti Sovětům. Tento vrch navštívil i Svatý otec Jan Pavel II. v roce 1993. Od roku 2001 zde sídlí francouzský klášter. Pokračování do Rigy (UNESCO), hlavního města Lotyšska, největšího a nejlidnatějšího města Pobaltských států. Bylo založeno v roce 1201 německými křižáky. Reformace zde byla velmi krutá, proto je interiér kostelů velmi chudý. Návštěva římskokatolické katedrály sv. Jakuba a monumentální luteránské katedrály, Prašná věž, zachovalá část opevnění ze 14. stol. Ubytování v Rize.

4. den: Přesun do hlavního města Estonska Tallinnu (UNESCO). Prohlídka historického centra starého města. Radniční náměstí obklopené půvabnými středověkými domy připomíná slavnou hanzovní minulost města. Návštěva kostela Svatého Ducha, který sloužil původně jako radniční kaple, později hlavní kostel estonsky mluvícího obyvatelstva. Nad Starým městem se do výše tyčí pevnost Toompea, kde je vybudována ruská pravoslavná katedrála Alexandra Něvského i evangelická katedrála. Odjezd na ubytování.

5. den: Přesun do Ruska. Návštěva Petrodvorce. V tomto pozoruhodném palácovém a parkovém celku z 18. a 19. století je umístěno přes 170 fontán, mezi nimi nejznámější Velká kaskáda. Nezapomenutelná atmosféra bílých nocí. Ubytování v Petersburgu.

6. den: Okružní jízda Petrohradem. Budova admirality, zapsaná v seznamu UNESCO jako jedno z nejpozoruhodnějších děl architektury, Alexandrův sloup, Něvský prospekt a klášter Alexandra Něvského, náměstí a katedrála sv. Izáka, Palácové náměstí. Návštěva světoznámých uměleckých památek v Zimním paláci – Ermitáž. Ubytování.

7. den: Prohlídka Zaječího ostrova, kde se začaly psát počátky moderního Ruska – Petropavlovská pevnost s mohutnými hradbami a vstupními branami, katedrála sv. Petra a sv. Pavla. Odpoledne odjezd na letiště a následně odlet do Prahy. Přílet cca v 17:30.

Přihlášky a info: Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 32, 500 03 Hradec Králové, telefon: 495 063 661, mobil: 737 215 328, email: dcs@bihk.cz, web: www.dcshk.cz. Těšíme se na setkání s vámi!

Doporučujeme všem zájemcům, aby se hlásili se co nejdříve z důvodu vyřizování víz (zajišťuje CK)!

Aktuálně bereme náhradníky.

 
 
Nahoru