12.08.2018 [neděle] - 24.08.2018 [pátek], zveřejněno: 12.08.2018, kategorie: Akce

Vydejte se s námi prozkoumat úchvatná biblická místa Turecka a nádherný řecký ostrov Patmos

Vydejte se s námi prozkoumat úchvatná biblická místa Turecka a nádherný řecký ostrov Patmos

Prozkoumejte a prožijte úchvatná biblická místa Turecka - sedm církví z knihy Zjevení (Efez, Smyrna, Pergamon, Thyatiry, Sardy, Filadelfia a Laodicea) a nádherný biblický ostrov Patmos zvaný Egejský Jeruzalém, kde sv. Jan psal knihu Zjevení. Během pobytu budete mít možnost navštívit hlavní památky tohoto ostrova, vyslechnout si duchovní promluvy, ztišit se, relaxovat, koupat se v průzračně čisté vodě Egejského moře a ochutnat místní tradiční pokrmy a vynikající víno. Vrcholem putování bude návštěva známého poutního místa Meryemana nad Efezem, kde podle jedné z tradic žila a zesnula Panna Maria. Jedná se o jedinečnou nabídku, kterou jinde nenajdete!

Termín: 25. 9. - 2. 10. 2018

Cena: 25.390,- Kč

Odborným a duchovním průvodcem zájezdu bude vynikající Mons. Dr. Ján Majerník!

Aktuálně místa na dotaz. V případě zájmu nás kontaktujte pro ověření letenek.

Cena zahrnuje: letenky Vídeň - Izmir - Vídeň, privátní loď na ostrov Patmos a zpět, 3x ubytování s polopenzí v Turecku, 4x ubytování s polopenzí na ostrově Patmos, transfery v Turecku během programu, místní průvodce v Turecku, průvodce, duchovní doprovod, transfer z Břeclavi na letiště a z letiště Vídeň

Cena nezahrnuje: taxy v přístavu 20,- EUR/os., bakšišné 30,- EUR/os. (hradí se na místě)

Možný příplatek (doporučujeme): komplexní cestovní pojištění (včetně připojištění storna) 430,- Kč/os.

Program:

1. den: Sraz v Břeclavi, transfer na letiště do Vídně, odlet do třetího největšího města Turecka Izmir. Patří mezi nejstarší města ve Středomoří, bylo založeno ve 3. století před Kristem. Fungovalo jako významný přístav. Transfer na hotel, večeře, ubytování.

2. den: Vydáme se po stopách sedmi církví a sedmi Janových listů. Všechny mají stejnou strukturu. 1. popis Ježíše, 2. pochvala, 3. pokárání nebo napomenutí, 4. rada a zaslíbení. Smyrna - nejstarší římskokatolický kostel sv. Polykarpa ze Smyrny, mučedníka, který byl podle tradice biskupem Smyrnského sboru a Janovým učedníkem. Antické památky. Následuje návštěva Bergama, jednoho z nejstarších a nejimpozantnějších měst Turecka ležícího nedaleko pozůstatků Pergamonu. Prohlídka působivé Akropole v Pergamonu. Přesun do areálu starověkého města Thyatiry, které bylo známé zručnými řemeslníky a obchodníky, k nimž patřila i Lýdie, prodavačka purpuru. Lýdie je zmíněna ve Skutcích Apoštolů. Následuje návštěva Sard, ve starověku hlavní město království Lýdie, jedno z významných měst Perské říše, sídlo římského prokonzula. V archeologickém areálu se zachovaly části gymnázia, chrámu pohanské bohyně Artemis a také synagoga. Večeře, ubytování.

3. den: Filadelfia, město bratrské lásky, nejmladší ze sedmi maloasijských měst, v době největší prosperity nazývané Nové Athény. Areál byzantské baziliky sv. Jana ze 6. století. Přesun do Laodikeje - město se nacházelo na křižovatce dvou důležitých obchodních cest, ve velmi úrodné oblasti se zlatonosnými řekami. Prosperitu antického města potvrzují i pozůstatky velkého divadla řeckého typu s kapacitou 20 000 diváků, malého divadla pro 15 000 diváků, stadion z 1. století, akvadukt, kolonáda a další objekty. Pokračování do starobylého města Efez s návštěvou jednoho ze sedmi divů světa - chrámu bohyně Artemis. Uvidíte tu nejrozsáhlejší a nejzachovalejší antické památky jako Celsovu knihovnu, amfiteátr, agoru, ale také křesťanské památky jako hrobku sv. Jana a dům, kde údajně žila a zemřela Panna Marie ze Selcuku. Večeře, ubytování.

4. den: Plavba lodí na řecký ostrov Patmos, kde sv. Jan napsal knihu Zjevení. Ostrov Patmos je pro křesťany posvátným poutním místem, zde se psala historie křesťanství. Je spojen zejména se zdejším působením Ježíšova nejmilejšího žáka - svatého Jana. Po odchodu Ježíše svatý Jan upadl v nemilost Římanů. Ti se ho nejdříve neúspěšně snažili zbavit v obrovské kádi vroucího oleje. To se však nepodařilo a Jan byl poslán do vyhnanství na ostrov Patmos. V malé jeskyni, ve které svatý Jan přebýval, zažil vidění - zjevení Ježíše Krista, který Janovi nadiktoval knihu. Tato kniha později vešla ve známost jako kniha Zjevení nebo-li Apokalypsa. Stala se součástí bible. Večeře, ubytování.

5. den: Program na ostrově Patmos - klášter sv. Jana Evangelisty, jeskyně Apokalypsy. Krása a půvab tohoto jedinečného ostrova je spjata s jednoduchostí tamní přírody. Skalisté hory pokryté jen z části křovinami v členitém pobřeží klesají pod tmavě modrou mořskou hladinu. Klášter sv. Jana se začal stavět v 11. století u jeskyně. Je ohraničen masivními kamennými zdmi, ve kterých jsou místa pro střílny, jež chránily hlavní kostel a dalších pět kaplí. V kostele jsou uloženy ikony z byzantského a post-byzantského období, církevní předměty, výšivky z 9. století a další hodnotné předměty. V knihovně kláštera se nalézají pergamenové dokumenty, patriarchální pečeti, zdobené rukopisy a vzácné staré knihy. V kapli zasvěcené Panně Marii jsou fresky z let 1210-1220. Za branou kláštera se rozkládá arkádové nádvoří ze 17. století. V jeho východní části se tyčí hlavní kostel. Vlastní jeskyně Zjevení, kde svatý Jan žil, leží mimo klášter na svahu hory. Odtud se nabízí krásný výhled na moře a členité pobřeží. Místo je ukryto pod několika nízkými stavbami s kulovitou střechou. Řeholníci sem vpouštějí návštěvníky po malých skupinkách a ochotně ukazují místa, kde Jan Theologos podle legendy spal prožíval vidění a psal knihu Zjevení.

6. den: Patmos - odpočinek u moře.

7. den: Patmos - odpočinek u moře, resp. fakultativní výlet.

8. den: Trajekt do Turecka, odlet z Izmiru do Vídně a následně transfer do Břeclavi.

Přihlášky na e-mailu: cepelkova@bihk.cz nebo tel.: 737 215 328 (sms)

 

 

 

Banner zájezdu na ostrov Mljet + do Medjugorje

 
Nahoru