07.10.2021 [čtvrtek] - 15.10.2021 [pátek], zveřejněno: 08.09.2021, kategorie: Poutní zájezdy

Vydejte se s námi na mimořádný velký okruh Řeckem s pobytem na ostrově Thassos

Vydejte se s námi na mimořádný velký okruh Řeckem s pobytem na ostrově Thassos

Vydejte s námi na mimořádný okruh Řeckem po stopách velkého apoštola Pavla s relaxem a koupáním na nádherném ostrově Thassos! Společně navštívíme úchvatná biblická místa, historická města, významné kostely a kláštery a ochutnáme vynikající řecká vína… Zájezd, který se uskuteční v termínu 7. - 15. 10. 2021, bude duchovně doprovázet královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál. Máme poslední volná místa. Těšíme se na vás!

Termín: 7. 10. - 15. 10. 2021

Cena: 26.900,- Kč

Uzavřeno.

V ceně je zahrnuto: transfer z Brna na letiště Vídeň a zpět, letenka Vídeň - Thessaloniki, Atény - Vídeň, oboustranný trajekt na ostrov Thassos, 8x ubytování s polopenzí ve 2-3 lůžkových pokojích, doprava klimatizovaným autobusem během celého okruhu, průvodce

V ceně není zahrnuto: bakšišné 30, - EUR, pobytová taxa cca 10,- EUR - platí se na místě

Možné příplatky: komplexní cestovní pojištění 730,- Kč (doporučujeme), plavba kolem poloostrova Athos a vstupy - celkem cca 60,- EUR

Program (duchovní doprovod zajistí královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál):

1. den: Sraz v ranních hodinách v Brně, odlet do Soluně. Pokračování do přístavního města Kavala, v minulosti známé jako Neapolis. Právě zde vystoupil z lodi sv. Pavel na své druhé misijní cestě, aby zvěstoval evangelium. Prohlídka historického centra, večeře, ubytování.

2. den: Odjezd do starobylého města Philipi, kde působil sv. Pavel. Pavel navštívil Filipy během druhé misijní cesty v roce 50/51 a založil zde první křesťanskou obec na evropské půdě. První křesťankou se stala jistá žena jménem Lydie, prodavačka purpuru z města Thyatiry a s ní jiné ženy. Na třetí misijní cestě Pavel navštívil Filipy ještě dvakrát. Křesťané této malé církevní obce pocházeli většinou z pohanství a vyznačovali se zvláštní oddaností Pavlovi a jeho učení. Odjezd do Keramoti, trajekt na ostrov Thassos, který považován za jeden z nejzelenějších řeckých ostrovů. Pobřeží lemují nádherné pláže omývané smaragdovým mořem. Thassos si uchovává přírodní bohatství stejně jako vzácné historické památky převážně z období antiky. Horské vesnice ve vnitrozemí mají tradiční architekturu s kamennými domky a dlážděnými uličkami. Večeře, ubytování.

3. den: Volný program na ostrově Thassos, odpočinek, koupání.

4. den: Trajekt z ostrova Thassos na pevninu. Přesun do Amphipolis. Tudy procházel po významné obchodní cestě Via Egnatia sv. Pavel během cestě z Filip do Soluně. Přesun do Ouranopolis. Fakultativně možnost vyhlídkové plavby kolem poloostrova Athos, tzv. Svaté hory, kde se nachází mnišský stát. Návštěva archeologického areálu Appolonia, pokračování do Soluně (Thessaloniki) - hlavního města egejské oblasti, působiště sv. Pavla a rodiště sv. Cyrila a Metoděje, prohlídka města a kostela sv. Cyrila a Metoděje. Odjezd na hotel, večeře, ubytování.

5. den: Návštěva Berea (Veria) - dalšího místa spjatého s apoštolem Pavlem, klášter sv. Jana, odjezd na ubytování v oblasti Meteora. Večeře, ubytování.

6. den: Návštěva klášterů Meteora, které jsou postaveny na vrcholech skal v oblasti Thesálie. Mniši se v oblasti těchto, tehdy téměř nepřístupných vrcholů, usazovali již od 11. století. Jako první byl zásluhou mnicha Athanasia založen klášter Metamorfosis, nazývaný také Megalo Meteoro. Navzdory velkým obtížím byly postaveny další kláštery Varlaam, Rousanou, klášter sv. Mikuláše, klášter sv. Štěpána a klášter Nejsvětější Trojice. Pokračování do Athén, večeře, ubytování

7. den: Prohlídka starého Korintu - v minulosti významné obchodní centrum, sídlo správy provincie Achaia. Obývali ho Římané, Řekové a Židé, známí svým bohatstvím, ale také nemorálním životem. Sv. Pavel navštívil Korint dvakrát. Právě zde napsal listy Římanům a také první a druhý list Korintským. Návrat do Athén, večeře, ubytování.

8. den: Celodenní program v Athénách. Město bylo vystavěno kolem Akropole, která je největší dominantou města. Uvidíte nejzajímavější archeologické památky: Agora - centrum antických Athén, chrám Dia Olympského, chrám Athény Niké, Partheon, Dionýsovo divadlo a také Areopágu, kde se před téměř 2000 lety Athéňanům přimlouval i sv. Pavel. Procházka k Athénské Akademii, univerzitě a Řeckému parlamentu. Večeře, ubytování.

9. den: Brzy ráno transfer na letiště v Athénách, odlet do Vídně, následně transfer do Brna.

Přihlášky a informace:

Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 32, 500 03 Hradec Králové, telefon: 495 063 661, mobil: 737 215 328, 734 435 360, e-mail: dcs@bihk.cz, web: www.dcshk.cz, www.simeon.cz.

Součástí programu je každodenní mše sv. Těšíme se na setkání s vámi!

 
 
Nahoru