23.01.2015, autor: František Klika, kategorie: Ostatní

Vítězství kříže

Vítězství kříže

Kde je tvá krása, můj Pane jaké to roucho tě kryje

koruna jež zdobí skráně rubín, co v hrudi tě skvěje.

 

Můj šat jsou posměch a kletby zrady a křivá obvinění

kopím rána, krev, pot a trní mě zdobí, dřevo a hřeby.

 

Kde je tvá nenávist, Pane odplaty oheň a pomsty

proč se tě Otec nezastane a mstitelů nepošle spousty.

 

Přišel jsem zabít smrt smrtí svou starého hada kopím kříže

odvěké hříchu zlomit mříže a nenávist přemoci láskou.

 

                                                             František Klika

 
 
Nahoru