26.11.2020 16:30, autor: Karel Voplakal, kategorie: Ostatní

V těchto dnech umírá mnoho lidí nejen na koronavirus

V těchto dnech umírá mnoho lidí nejen na koronavirus

Dr. František Reichel a Ing. Alena Filípková - dvě významné osobnosti z řad našich věřících byly povolány na věčnost v rozpětí několika málo dnů...

MVDr. Ing. František Reichel, CSc. byl významný lidovecký politik, v první i druhé polistopadové Vládě národního porozumění zastával post ministra pro vědeckotechnický a investiční rozvoj. Byl duší a zakladatelem národních pěších Cyrilometodějských poutí z Levého Hradce na Velehrad (uskutečňovaly se ilegálně už za totality a pokračovaly až do letošního roku); byl také zakladatelem františkánských poutí z Prahy na poutní místo Hájek úspěšným organizátorem mnoha hromadných tuzemských i zahraničních poutních zájezdů; zakladatelem a předsedou zdravotnické Olivovy nadace, vědeckým pracovníkem a později ředitelem Výzkumného ústavu pro biofaktory a veterinární léčbu v Jílovém u Prahy. Není to slovní klišé obvyklé z kádrových posudků, když se o něm řekne, že byl všeobecně oblíbený pro svou upřímnou a přátelskou povahu; zároveň však byl důsledný, zodpovědný a organizačně schopný, mimořádně vzdělaný člověk: absolvoval tři vysoké školy: Vysokou školu ekonomickou v Praze (Ing. ekonom), Veterinární fakultu v Brně (MVDr) a vědeckou kandidaturu (CSc) na Veterinární fakultě v Košicích. Především však to byl praktikující katolík a hluboce věřící člověk, terciář řádu sv. Františka z Assisi.

Narodil se 27. ledna 1938, zbytek života prožil v Chotouni u Jílového a na věčnost byl povolán dne 20. listopadu letošního roku - tedy ve věku 82 let.

Ing. Alena Filípková CSc. narozená v roce 1937 vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou a promovala na inženýrku chemie. Po vědecké aspirantuře obhájila disertaci a získala vědeckou hodnost kandidáta věd (dnešním ekvivalentem tohoto titulu je PhD). Její rodina byla za totality počátkem padesátých let šikanována a zbavena nemovitého majetku v rodných Břvích. Až za několik let po "sametové revoluci" konečně proběhla restituce a paní Al. Filípková část majetku předala své rodné obci - a statek se zahradou na Břvích u Hostivice v roce 2011 věnovala nadaci Telepace pro Studio křesťanské televize Noe zasvěcené saleziánskému světci Donu Boscovi . Na přilehlé zahradě nechala vybudovat moderní kapli Panny Marie-a právě v této kapli se má dne 25. listopadu uskutečnit její poslední rozloučení...

Paní Alena v důchodu žila sama svůj tichý a skromný život v karlínském bytě, život naplněný praktickým plněním Kristových přikázání lásky k bližnímu. Pravidelně a ráda navštěvovala pražské kostely - blízký chrám svatých Cyrila a Metoděje v Karlíně, kostel sv. Josefa na náměstí Republiky - a pokud ještě mohla řídit svou starou červenou fordku, jezdívala cestou na Břve i do břevnovské baziliky sv. Markéty. Každý, kdo ji znal, musel v ní rozpoznat přívětivou ženu ryzí a pevné víry.

Poslední dny života prožila v nemocnici sester boromejek Pod Petřínem. Pán si ji povolal k sobě v požehnaném věku 83 let, 17. listopadu, tedy právě na státní svátek Boje za svobodu a demokracii.

Ať oba odpočívají ve svatém pokoji - Requiescant in Pace!

Karel Voplakal

Foto: www.hospic-horice.cz

 

 

 

zájezd na Francouzskou riviéru, do Monaka a Lurd

 
Nahoru