28.09.2019, autor: Karel Voplakal, kategorie: Akce

V Krkonoších proběhlo setkání animátorů

V Krkonoších proběhlo setkání animátorů

Ve dnech 19. - 22. 9. 2019 se ve Špindlerově Mlýně sešla skupina animátorů seniorů, aby si vzájemně vyměnila zkušenosti a ujasnila si, jak dále pokračovat v pastoraci seniorů.

Pomocí v jednání byla návštěva královéhradeckého světícího biskupa Josefa Kajneka, který při poradách hovořil o problémech stárnutí, o překonávání těžkostí a svízelů, o tom, jak důležitý je přínos aktivních seniorů pro život farností i celé církve, pro staré manžele i pro ty, kteří zůstali sami - aby se necítili zcela opuštěni. Povzbudil všechny, kdo se snaží  navštěvovat staré a bezmocné, zprostředkovat jim útěchu a naději v jejich úzkostech a všemožně ulehčovat jejich nesnadný úděl stáří spojený s nemocemi, úbytkem sil, obav a pocitu opuštěnosti. Hovořil o příkladu těch, kteří se neobávají blížícího se konce, protože žijí svou víru, lásku a naději a dokonce vyjadřují svou touhu a radost z blížícího se setkání s Pánem…

Na programu byly dále mše sv., modlitby (včetně SOS modliteb a modlitby za český národ a mír ve světě) a společné vycházky. Animátoři měli také možnost individuálního rozhovoru s biskupem.

Záslužnou činnost animátorů ocenila vedoucí Diecézního centra pro seniory Veronika Čepelková, která rovněž nastínila nejaktuálnější cíle další činnosti a povzbudila animátory k vytrvalosti v další službě bližním.

Karel Voplakal


Pozdrav biskupa Josefa Kajneka ze setkání animátorů seniorů

 

 

 

zájezd na Francouzskou riviéru, do Monaka a Lurd

 
Nahoru