21.04.2017, kategorie: Aktuality

V Hradci Králové se sešli aktivní senioři

V Hradci Králové se sešli aktivní senioři

V Hradci Králové proběhl 20. dubna další kurz Akademie pro aktivní třetí věk, který pořádá zdejší Diecézní centrum pro seniory. Téma tohoto setkání bylo „Předávání víry v rodině“. Kromě úvodního slova Mons. Josefa Sochy a promluv Veroniky Čepelkové a P. Jana Paseky, účastníci uslyšeli i konkrétní svědectví manželů Klimešových.

O svoje dojmy se s námi podělila jedna z účastníků Alena Záveská: „Zavzpomínali jsme si, jak můžeme svědčit vírou v našich rodinách. Přiznali jsme si, že je to těžké, že víra se nedá předat, musí se svědčit a že je to dar od Boha. Naše modlitby a naše radostné svědectví může všem jedině prospět. My tedy můžeme mladým svědčit právě tou radostí, Boží blízkostí a svou modlitbou jim v životě pomáhat.“

Další setkání Akademie se bude konat na podzim. O termínu vás budeme na našem webu včas informovat.

 
 
Nahoru