25.05.2023, autor: Eva Zálešáková, kategorie: Akce

V Hradci Králové proběhlo mezigenerační setkání s názvem "Zeptej se motýla"

V Hradci Králové proběhlo mezigenerační setkání s názvem "Zeptej se motýla"

Diecézní centrum pro seniory a Církevní základní školu v Hradci Králové spojuje projekt nazvaný "Zeptej se motýla ...". Ve čtvrtek 27. dubna se 30 žáků 1. - 4. tříd vydalo do Nového Adalbertina, kde se setkali s hosty – seniory. O stém výročí založení rozhlasového vysílání u nás jim vyprávěla Eva Zálešáková, novinářka a dlouholetá redaktorka Českého rozhlasu Hradec Králové. Děti společně s ní prožily chvíle prvního vysílání Radiojournalu ze skautského stanu v pražských Kbelích, první nesmělé kroky regionálního vysílání v květnu 1945 i obrovský rozmach tehdy jediného média, jehož prostřednictvím mohli být posluchači přímými účastníky řady událostí.

Dalšími hosty milého setkání v Balbínce v Novém Adalbertinu byli manželé Bronislava a Leoš Halbrštátovi, pracovníci Papežského misijního díla. Působí ve více než 140 zemích světa a cílem je pod přímou patronací papeže zajišťovat misijní činnost katolické církve na všech kontinentech. Zaujaly informace o Papežském misijním dílu dětí, které formuje děti z celého světa k zájmu o misie a pomoc druhým, a to modlitbou i finančně. Dílo s heslem "Děti pomáhají dětem" podporuje školy a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, katechetickou a komunitní pomoc v odlehlých oblastech, základní zdravotnickou péči, přispívá k záchraně sirotků žijících na ulici, dětí trpících podvýživou atd. Manželé Halbrštátovi dětem vyprávěli také o svém dětství a cestě za vybranou profesí, odpovídali na četné otázky a všichni společně pak tvořili dárečky pro maminky ke Dni matek.

Eva Zálešáková

 
 
Nahoru