11.08.2022, autor: Anna Matoušková, kategorie: Akce

V Českomoravské Fatimě Koclířov se slavilo

V Českomoravské Fatimě Koclířov se slavilo

První sobotu v měsíci, jako vždy, v Koclířově probíhal bohatý program věnovaný duchovnímu životu věřících, přijetí nových členů do bratrstva a WAF – požehnání a oblečení škapulířů Panny Marie Karmelské a posvěcení atributů sv. Filomény.

Odpolední program začínal po 13-té hodině sv. růžencem. Následovalo uvítání otce biskupa Mons. Jana Vokála a hostů, duchovní slovo otce biskupa a moderovaná beseda s farníky a poutníky v kostele. Dále proběhlo poděkování za 50 let života odborné pastorační asistentky Ing. Hanky Frančákové při příležitosti 27. výročí ČM Fatimy a pozvání k přípitku, agapé i vzájemné sdílení - nádvoří Klášterní kavárny a cukrárny. Poté se účastníci modlili sv. růženec na úmysly poutníků. Vrcholem pak byla koncelebrovaná pontifikální mše sv. ze svátku Proměnění Páně – hlavní celebrant a kazatel byl otec biskup Mons. Jan Vokál, koncelebroval generální vikář diecéze Mons. Jan Paseka a další kněží. Při této příležitosti biskup Jan Vokál předal ocenění Haničce Frančákové za službu církvi od papeže Františka, její překvapení bylo upřímné a doprovázené na Hoře Blahoslavenství potleskem zúčastněných poutníků.

Anna Matoušková

 
 
Nahoru