11.08.2017, autor: Karel Voplakal, kategorie: Ostatní

Úmrtí významného pražského kněze augustiniána

Úmrtí významného pražského kněze augustiniána

Dne 1. srpna 2017 nešťastnou náhodou došlo k tragickému úmrtí významného kněze pražské svatotomášské farnosti Otce Antonia Francisca Rivase Gonzálese OSA (= Ordinis sancti Augustini). 

Tento kněz španělského původu se narodil 6.  května 1968 v někdejším Západním Německu, kde jeho rodiče tehdy pracovali, avšak rodina se po několika letech vrátila zpět do španělského města Palencia. Tam Antonio navštěvoval augustiniánskou školu a po maturitě vstoupil do augustiniánského noviciátu; po absolvování šestiletého vysokoškolského studia filosofie a teologie byl vysvěcen na řeholního kněze ve španělském La Vidu. Poté sloužil jako učitel náboženství a španělštiny v Madridu ve škole „Collegio San Augustin“.  Současně zastával funkci vedoucího madridského skautského oddílu „Grupo Scout 151 San Augustin“ a duchovně působil především v pastoraci mládeže.

Významným mezníkem v jeho životě byl rok 1997, kdy byl od svých řeholních představených vyslán do Prahy; jeho prvním působištěm a novým domovem byla farnost u malostranského chrámu svatého Augustina v Praze, ale po roce byl dočasně převelen do brněnské augustiniánské farnosti Nanebevzetí Panny Marie; tam pobyl více než dva roky. Avšak již v roce 2001 se opět vrátil do Prahy, kde potom v svatotomášské komunitě svatého Augustina působil více než šestnáct let – až do konce svého požehnaného života.

V této pražské farnosti byl velmi oblíbeným farářem. Farníci jej měli rádi pro jeho srdečnost, optimismus a přátelské chování, děti pro jeho působení ve farním skautském oddíle. Otec Antonio pečoval rovněž o pastoraci španělsky hovořících lidí žijících v pražské arcidiecézi; kromě svých pastoračních povinností se věnoval překladatelské činnosti a ve volných chvílích i sportu. Zejména rád měl sportovní potápění.

Bůh si jej povolal právě, když byl na návštěvě ve své vlasti - u přímořského města Santander v Biskajském zálivu.

Bylo mu teprve 49 let;  více než polovinu života sloužil svému Pánu jako kněz - a ještě déle - přes třicet let působil v řeholi svatého Augustina. Českým věřícím se věnoval téměř dvacet let…

Eucharistická oběť za duši zesnulého Otce Antonia byla sloužena v pražském chrámu svatého Tomáše v neděli dne 6. srpna. Svatyně zcela zaplněna jeho farníky i dalšími smutečními hosty. Slavnou mši svatou sloužil  známý a sympatický kněz P. Faix OSA, s nímž  koncelebrovali  další kněží augustiniánské komunity; zúčastnili se i duchovní správci z okolních farností a zástupci některých pražských řeholních společenství. Bohoslužby  provázel svatotomášský chrámový sbor. Čestnou stráž u portrétu zemřelého kněze stáli jeho skauti…

Requiescat in Pace!

S použitím internetových i farních smutečních údajů zapsal Karel Voplakal

 

 

 

 

Zájezd do nádherného Tyrolska

 
Nahoru