02.04.2019 [úterý], zveřejněno: 29.03.2019, kategorie: Akce

Týnišťská věž bude svítit modře

Týnišťská věž bude svítit modře

Město Týniště nad Orlicí se v úterý 2. dubna 2019 připojí k osvětové kampani „Česko svítí modře“ a nasvítí jednu z dominant města - vodárenskou věž modrou barvou.

Cílem této aktivity, která se koná u příležitosti Světového dne zvýšení povědomí o autismu, je zvýšit povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického spektra (PAS) neboli autismu. Celorepubliková kampaň bude oficiálně zahájena dnem 2. dubna, který je OSN vyhlášen jako Světový den zvýšení povědomí o autismu – WAAD, a potrvá až do konce měsíce dubna.

Součástí osvětové kampaně je nabídka tzv. Komunikačního souboru, jehož cílem je přiblížit odborné i laické veřejnosti jednoduché zásady komunikace s lidmi s PAS, ale také pomoci detekovat člověka, se kterým takto komunikovat mají.

Veškeré materiály tohoto Komunikačního souboru jsou k dispozici ke stažení na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR (http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/autismus_3707_3.html). Je také možné vyzvednout si je na Městském úřadě v přízemí ve stojanu s propagačními materiály.

Veronika Čepelková, zastupitelka města a předsedkyně Sociální a zdravotní komise

 
 
Nahoru