22.05.2018, autor: Miroslav Horký, kategorie: Aktuality

Týniště se může pyšnit stromem pro Olgu Havlovou

Týniště se může pyšnit stromem pro Olgu Havlovou

Ve středu 16. května proběhlo v prostorách za Městskou knihovnou slavnostní zasazení lípy, jež je v Česku jedním z 85 stromů pro Olgu Havlovou, první dámu obnovujícího se demokratického státu po Sametové revoluci. Za hojné účasti obyvatel Týniště, vedení města a představitelů Výboru dobré vůle byla odhalena také pamětní plaketa a přímo v knihovně proběhla vernisáž výstavy Olga Havlová a Výbor dobré vůle.

I přes počáteční nejisté počasí se ke knihovně vydaly desítky lidí všech generací. Program slavnostního odpoledne zahájila zastupitelka města Veronika Čepelková, která připomněla význam aktu vysazení stromu pro Olgu Havlovou. „Jsem přesvědčena, že o takovýchto osobnostech, které ve svém životě dokázaly prosazovat demokratické hodnoty a zasvětily jej pomoci potřebným, je důležité mluvit a připomínat si je,“ uvedla.

Ještě před samotným aktem promluvil starosta města Libor Koldinský, který připomněl, že letos by někdejší první dáma oslavila 85. narozeniny. „Byla velkou inspirací v tom, že i ve funkci první dámy nezůstala odtržena od běžného života. Rozuměla obyčejným lidem, a snažila se jim pomáhat. Za to ji dodnes patří velká úcta a dík,“ dodal.

Hudebního doprovodu se následně zhostily děti Mateřské školy U Dubu. Snad nejsrdečnějším potleskem jejich vystoupení ocenila sama Milena Černá, předsedkyně správní rady nadace Výboru dobré vůle. Následovalo vysazení lípy a odhalení pamětní plakety. Ruku k dílu mohl přiložit každý z návštěvníků a většina tak i učinila a lopatou přiložila ke stromu „svůj“ pomyslný díl zeminy.

Zájemci mohli pokračovat dále do knihovny, kde představitelé nadace zahájili vernisáž výstavy. Paní Černá ve své řeči zdůraznila charakteristické rysy Olgy Havlové a její charitativní činnost, ale pochválila také zpracování celé výstavy Městskou knihovnou. Hosté mohli klást otázky, debatovat a bohatě se občerstvit. Nedílnou součástí výstavy byl i slavnostní přípitek všech účastníků vernisáže s představiteli města a nadace. Všem, kdo se na přípravě a průběhu úspěšné akce podíleli, patří ze strany vedení města velký dík.

Miroslav Horký

Foto: Kateřina Kubínová, VDV a Václav Pokorný

 

 

 

Zájezd Toskánsko a ostrov Elba

 
Nahoru