06.01.2023, autor: Věra Šimková, kategorie: Ostatní

Tři králové

Tři králové

Vánoční období končí svátkem Tří králů, mudrců Kašpara, Melichara a Baltazara. Přišli se poklonit do Betléma narozenému Ježíškovi a donesli mu zlato, kadidlo a myrhu.

Šestého ledna se slaví Zjevení Páně. Připomínáme si zjevení Krista - Krále pohanům ("Třem králům"). V řadě měst se konají tříkrálové průvody, koncerty a bohoslužby. Tradičně se odstrojují vánoční stromky a sklízejí vánoční dekorace.

V této době chodí malí koledníčci s kasičkou a žehnají domy. Píšou na dveře svěcenou křídou K+M+B (Kristus žehnej tomuto domu = Christus mansionem benedicat). Tříkrálový svátek je příležitostí pro pomoc potřebným. Koledníci vybírají peníze pro tradiční Tříkrálovou sbírku, kterou pořádá Charita ČR. Sbírka trvá do 15. ledna.

Pravoslavným křesťanům Vánoce teprve začínají. Tuto víru vyznávají i mnozí Ukrajinci, kteří uprchli do Česka před ruskou agresí. Podle odhadu ministerstva vnitra jich je asi 40 000. Někteří se rozhodli slavit Vánoce 24. prosince s námi, aby protestovali proti ruské pravoslavné církvi, která válku na Ukrajině podporuje.

Věra Šimková

 
 
Nahoru