23.04.2021 11:45, autor: Věra Šimková, kategorie: Online akce

Text a video: Online beseda s Mgr. Bronislavou Halbrštátovou a ICLic. Mgr. Leošem Halbrštátem na téma: Povzbuzení z Papežských misijních děl

Text a video: Online beseda s Mgr. Bronislavou Halbrštátovou a ICLic. Mgr. Leošem Halbrštátem na téma: Povzbuzení z Papežských misijních děl

Přinášíme video záznam a zápisky z online besedy s Mgr. Bronislavou Halbrštátovou a ICLic. Mgr. Leošem Halbrštátem na téma "Povzbuzení z Papežských misijních děl", které sepsala Mgr. Věra Šimková. Besedu pořádalo 15. dubna 2021 Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové.

Záznam besedy sledujte zde nebo níže (pod článkem).

Zápisky Mgr. Věry Šimkové z besedy

Beseda s Mgr. Bronislavou Halbrštátovou a ICLic. Mgr. Leošem Halbrštátem: "Povzbuzení z Papežských misijních děl" (15. 4. 2021)

V Královéhradecké diecézi paní Halbrštátová donedávna zastávala pozici diecézní ředitelky Papežských misijních děl a nyní je dál k ruce manželovi Leošovi, národnímu řediteli Papežských misijních děl.

Papežská misijní díla pomáhají potřebným bez ohledu na jejich barvu pleti, náboženské vyznání či národnost. Pomáhají ve 22 zemích pod přímou patronací papeže Františka. Misijní díla působí v Zambii, Ugandě, ve Rwandě, Keni, JAR, atd.

1. Papežské misijní dílo svatého Petra apoštola se věnuje dorostu. Podporuje výchovu a formaci přibližně 90 000 budoucích kněží na misiích, studujících přibližně v 900 seminářích.

2. Papežské misijní dílo šíření víry má peníze jen z Misijní neděle. Každý rok se vybralo 15 -16 milionů korun, vloni bohužel jen 3 miliony. Je to jedno z nejhlavnějších děl. Pomáhají mladým církvím v zemích, např. v Indii a Bangladéši. Posláním je hlásání radostné zvěsti, pomáhají i lidem z jiných církví. Zajišťují ji hlavně misionáři, biskupové, kněží, řeholníci a mnoho místních věřících. Jedná se o stavbu a opravu kostelů, klášterů, far, škol, formačních center apod.

3. Papežské misijní dílo dětí - je důležité, aby děti myslely na jiné děti modlitbou a malým finančním obnosem, který si odřeknou. Vedoucí vybere projekt, kterým podpoří potřebné. Děti vymýšlí úžasné věci, šíří tím povědomí. Papežského misijní dílo děti má úkol nakrmit, zdravotní péči a projekty na záchranu života. Zdravotní péčí jsou léky, HIV je velkým problémem. Starají se o výuku, poskytují prostředky na stavbu škol, někde je jen tabule a učitel.

4. Papežské misijní unie podporují modlitbou. Misie bez modliteb nejsou možné. Členy jsou kněží a poučení laici. Vybízejí všechny kněze a řeholníky ve světě, aby ve svém prostředí podporovali duchovní a hmotnou misijní pomoc. Děkují nám za modlitební podporu i za dary.

Logem misií jsou plameny ve všech barvách. Připomínají kapky naděje, pomoci. Prodávají se také misijní růžence. Pomáhají ve 22 zemích, mají 117 projektů. Poskytují katechetické materiály, knihy, tiskoviny. Na webu jsou shromážděny "Cestovní deníky".

Celosvětově se financuje přes 3 500 projektů v Africe, Asii a Latinské Americe, posílá z celého světa pomoc pro více než 4 miliony chudých dětí. Projekty zahrnují školy a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, základní zdravotnickou pomoc, starost o hladovějící, oběti válek, AIDS, katastrof, násilí, obchodu s dětmi a další.

Manželé Halbrštátovi nám ukázali krásný kroj z Malawi s potisky papeže Františka. Ze Zambie bubínek a hrkačku. Místní při liturgii s nimi hrají a radostně bohoslužby protančí. Jsou velmi spontánní.

Misijní papežská díla podporují také naše kněze, kteří jsou na misii. Halbrštátovi cestovali za misionářem do Mexika. Bylo by dobře, kdyby nás kněží přijeli informovat o svém působení. Nám chybí radost srdce, kterou misionáři mají a oni zase potřebují naši podporu. Potřebují také dopravní prostředky. Např. na poloostrově Yucatán žijí původní obyvatelé ve vesničkách roztroušených ve velké vzdálenosti v pralese. Kněz se k nim dostane 1-2 krát za rok. Paní Halbrštátová předvádí oděv místních žen. Ukazuje nám misky z plodů ve tvaru velkých dřevěných polokoulí. Vzpomíná na obal plodu ve tvaru hrušky. Ten používají na mouku, na tekutiny, atd.

V Bangladéši končí diecéze u pralesa, ve kterém žijí sloni a divoká zvířata. Je to převážně z 90% muslimská země. Katolickou menšinu tvoří nejchudší obyvatelé, nejvíce opovrhovaní. Jsou to bývalí kočovníci, rádi přijímají naši pomoc. Katolické školy jsou zde sporadické. Mohou tam chodit i muslimské děti. Učí se přednostně praktické věci, až pak katolickou víru. Na Filipínách lidé sbírají staré bilboardy a šijí z nich tašky, ze starých hadrů pletou rohožky. Děti tam přespávání na tržnicích. Můžeme se podívat na dokumentární filmy.

... Nesme světlo víry do celého světa. Nemoc, utrpení, izolace - co nám říká pandemie v dnešní době? Otevřme se druhým! "Koho pošlu?" Bůh nás posílá: "Zde jsem", je naší odpovědí. Ve všem nás Bůh provází, ve všem je s námi! Více je třeba poslouchat Boha než lidi. (Sk 5,29)

Jak máme přispět? Modlitbou - s myšlenkami na misie, materiálně - i málo se počítá. Na našem webu je účet, říkají Halbrštátovi. Nebo přispějme na sbírku o Misijní neděli v našem kostele. Jsou možné mešní intence do misijních zemí. Za finanční dar kněz odslouží mši na úmysl dárce. Kněz z toho přežívá.

V Malawi na mši svatou nesou děti potraviny, přivedou kozu, přivezou benzín... Kněz z toho žije a ještě rozdává nejchudším. Dar přinášejí všichni, i ti nejchudší. Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. (Řím 8,28) Vzpomínají na zážitek ze Zambie - zpívají nádherně, čtyřhlasně a bez not, ty neznají.

Paní Maruška nás upozorňuje, že v Brně jsou misionářky "Živé vody". Mají pod Petrovem restauraci. Ano, rádi tam chodíme.

Verunka poděkovala manželům Halbrštátovým za to, že se rozdávají.

A my děkujeme Veronice i Irence, že obracejí naši pozornost k milosrdenství, k modlitbě za potřebné, ke hmotné pomoci. Děkujeme za krásnou přednášku a za krásná setkávání.

Rozloučili jsme se modlitbou papeže Františka k Panně Marii rozvazující uzly:

Svatá Maria,

ty jsi byla po celý život plná Boží přítomnosti,

s pokorou jsi přijímala Otcovu vůli

a ďábel tě nikdy nedokázal zaplést do svého zmatku.

U svého Syna ses přimlouvala za naše těžkosti,

a svou pokorou a trpělivostí jsi nám dala příklad,

jak rozplétat zádrhele našeho života.

 

Navždy zůstáváš naší Matkou

a tím napravuješ a osvětluješ spojení,

které nás poutá s naším Pánem.

 

Svatá Matko, Matko Boží a Matko naše,

prosíme tebe, která s mateřským srdcem

rozplétáš uzly našich životů,

 

ujmi se mne/ho (pojmenujme osobu)

a osvoboď mne/ho/ji ode všech pout a zmatků,

jimiž na mne/na něj/na ni útočí náš nepřítel.

 

Svou milostí, svou přímluvou u Boha

i příkladem

nás osvoboď od všeho zla, Panno Maria,

a rozvaž pouta, která nám brání

ve sjednocení s Bohem.

 

Dej nám, abychom

vysvobozeni od každého zmatku a omylu

nacházeli Pána ve všech věcech,

abychom v Něm ukotvili svá srdce

a stále mu sloužili v našich bratřích

a sestrách.

Amen.

Zapsala Věra Šimková


 

 

 
Nahoru