30.03.2021 15:00, autor: Věra Šimková, kategorie: Online akce

Text a video: Beseda s prof. Tomášem Petráčkem: Papež František a proměny a výzvy současného světa

Text a video: Beseda s prof. Tomášem Petráčkem: Papež František a proměny a výzvy současného světa

Přinášíme video záznam a zápisky z online s P. prof. Tomášem Petráčkem, které sepsala Mgr. Věra Šimková. Besedu pořádalo 25. března 2021 Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové.

Záznam besedy sledujte zde nebo níže.

Zápisky Mgr. Věry Šimkové z besedy

Beseda s prof. Tomášem Petráčkem: "Papež František a proměny a výzvy současného světa" (25. 3. 2021)

Papež František je prvním papežem jezuitou a prvním mimoevropským papežem. Vyrostl v Buenos Aires, postupně se stal biskupem, předsedou biskupské konference. Důležitá je pro něj pastorace, má silné sociální cítění.

Závěry Druhého vatikánského koncilu jsou pro něj samozřejmostí.

Ve svém pontifikátu se vyrovnává s dědictvím dvou papežů. Benedikt XVI. navazoval na pontifikát Jana Pavla II.

František je papežem, který musí čelit výzvám migrační krize a současné celosvětové pandemie.

Překonává vnitřní rozpory v církvi i mimo ni. Prožívá až agresivní útoky na sebe.

Byl zvolen v r. 2013. Pamatuje především na chudé. Vede nás k tomu, aby se církev odzápadnila. Zdůrazňuje její větší univerzálnost. Je chudoba ve světě, rozevírají se nůžky mezi chudými a bohatými. Ti kořistí bezohledně na chudých. Stejně naše vláda včele s Andrejem Babišem. Přes uzávěru z důvodu epidemie, jeho firmy dál generují své zisky. Je to ekonomika, která zabíjí, říká papež František. Každý člověk má právo na solidní a důstojný život. Ježíšovy výroky apelují proměňovat svět a prolamovat Boží království do našeho světa. Klade důraz na klimatické změny, ochranu přírody a ochranu života na naší planetě. Planetu máme svěřenou, je od Boha a musíme ji předat dalším generacím dobře obyvatelnou.

Často jezdí na místa méně významná z hlediska katolické církve. Snaží se odstraňovat konflikty a to je v souladu s Ježíšovým učením. Vybírá cesty do zemí, ve kterých podpoří křesťanskou menšinu. Na Zelený čtvrtek umýval nohy mladistvým vězňům, muslimům, ženám.

Apeluje, abychom v krizi pandemie jednali společně, jinak prohrajeme! Vakcíny musí dostat i rozvojové země, jinak se nákaza od nich bude šířit dál. I u vakcín se nesmí předbíhat, jinak umře více lidí!

Už nyní přemýšlí, jak po pandemii postupovat dál. Jeho vizí je církev globálnější, ale klade důraz na místní církve, aby nebyly pasivní, ale hledaly nové vlastní cesty. Je mu milá církev zraněná, jako polní nemocnice, otevřená, připravená pomáhat.

Rok 2016 vyhlásil Rokem milosrdenství. Abychom vnímali Boha , který se sklání milosrdně a s láskou k člověku.

Je mu 85 let. Za osm let pontifikátu posunul církev k lepšímu, změnil komunikaci, šíří optimismus do budoucnosti. Nemá obavy ze světa, dovede do jeho problémů vstoupit. Bere druhé vážně, např. muslimy v Iráku. Křesťané musí násilí ve světě utnout. Dovede nalézt to, co spojuje.

Je soustředěn na změnu komunikace v církvi. Pokušením v církvi je vymezovat se vůči druhým. Biblickým pojetím víry je vyjít ze sebe a umět změnit názor k dobrému. Nesmíme skončit v uzavřenosti. Papež je jedním z nástrojů Boha, jak vyvést církev ze starých struktur.

Diskuze:

1. Papež František podporuje, aby lidé hledali nové cesty. Lidé si ale dělají svou teologii.

... To je výhoda katolické církve. V NZ je mnoho nových proudů, snaží se uchopit křesťanskou zvěst. Ve 13. stol. Tomáše Akvinského také zprvu odsoudili, než byl přijat. Nové formy musí dozrát. Progresivní křesťané vystupují agresivně proti papeži. Církev žije v dějinách a nemůže se tvářit, že se jí změny netýkají.

2. Jeho cesta do Iráku se neminula účelem. Šířil vzájemnou mezilidskou komunikaci mezi židy, muslimy a křesťany. Všichni jsme Abrahámovi děti. Nepřátelé se pomocí křesťanství vymezují proti světu. Rozhodující je, jak v nás nová zvěst působí. Bůh k nám v dějinách mluví skrze setkávání s druhými. Ježíš se setkával s různými lidmi jako rovný s rovným.

3. Bůh v dějinách stále vnuká lidem nové věci, objevujeme v evangeliu nová poznání. Jsou v souladu s vývojem techniky a světa. Např. církev k otázce, kdy si někdo vezme život. Dnes víme, že psychické tlaky není člověk schopen unést. Církevní autority mění svá rozhodnutí, podle poznání. Bůh zanechal Slovo, NZ, církev jedná v souladu se Slovem a na základě svého poznání a v kontextu doby. NZ sepsali lidé, podle doby, ve které žili. Je v něm vnuknutí Boží. Bůh nám dal svobodu. Tvůrce tvoří tvůrce. Dějinná podmíněnost je součástí lidské existence. Bůh poodstoupil z našeho světa. Vzpomeňme na několik Ježíšových podobenství, např. o zakopaných hřivnách.

4. K o. Janu Rybářovi - prof. Petráček vypomáhal v Janských lázních a okolí. Spřátelili se a zjistili, že jsou podobně naladěni. Upoutal ho klid o. Rybáře, mnoha lidem pomohl. Chtěl, aby změny v církvi byly rychlejší. Mnoho měl promyšleného, promodleného. Jan Rybář o P. Petráčkovi řekl, že je prorokem dnešní doby.

5. Papež František má silnou opozici a má už své roky. Jaký bude nový papež?

... Německá církev - část biskupů je v opozici. Záleží, kdo po něm nastoupí. Jemu záleží, aby se církev nebála nových věcí. Také proto byl zvolen. Většina ho následuje a říká, že takového papeže jsme ještě neměli. Každá doba vyžaduje své.

6. Papeže Františka můžeme podpořit mimo svých modliteb také posláním pozdrava v pohledu. Buďme optimisticky naladěni a věřme v dobrou budoucnost světa.

Přednáška i beseda byla přínosem a velmi zajímavá. Veroniko, opět Ti moc děkujeme.

Věra Šimková 

 

 
Nahoru