08.01.2021 17:50, autor: Věra Šimková, kategorie: Online akce

Text: Jak si uchovat naději v nelehké době

Text: Jak si uchovat naději v nelehké době

7. ledna 2021 jsme si vyslechli moc hezkou besedu s Mons. Janem Pasekou, kterou pro nás, seniory, připravila Veronika Čepelková. Mons. Jan hovořil o tom, že podstatou vánoční doby je obrovská naděje.

Všemi událostmi, od příchodu Archanděla Gabriela k Panně Marii, narození Ježíše v Betlémě až po Tři krále, se prolíná slovo: "nebojte se".

Lk 1,30: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha."

Mt 1,20: Anděl Páně se zjevuje Josefovi: "Josefe, neboj se vzít k sobě za manželku Marii".

Lk 2,10: Anděl se zjevuje pastýřům: "Nebojte se, zvěstuji vám velikou radost".

Slovo "nebojte se" se prolíná celým vánočním příběhem, celkem je v NZ uvedeno 365-krát. To je zdrojem naděje. Rozjímejme život Božího Syna a radujeme se.

V naší době zaznělo, když se Jan Pavel II. ujímal svého pontifikátu: "Nebojte se, otevřte brány Kristu".

Nebojme se, otevřme svá srdce pro Krista. To je povzbuzením pro nás všechny. Otevřme svůj život Kristu, přijměme ho do svého života. Ať se mění svět k lepšímu. O Krista se můžeme pevně opřít. Narození Páně je poselstvím naděje v Boží dobrotu.

Papež František ve své promluvě říká na Půlnoční , že Syn Boží - Bůh - přichází na svět, aby z nás učinil Boží děti. Máš strach, že neobstojíš? Bůh se stává dítětem, jako jsi ty. I pod našimi kvalitami i pády jsme milovanými dětmi. Boží láska je nám dána zdarma, je to Boží milost. Vánoční události si stáhněme na sebe a řekněme si: "Tohle jsi, Ježíši, udělal pro mne. A v nebi mne čekáš".

Zachovejme si ve svém srdci naději Vánoc...

To nám popřál Mons. Paseka.

V diskuzi jsme si uvědomili, že je třeba opatrnosti, respektu k druhým, naslouchání odborníkům. "Nebojte se" nás vyzývá k zodpovědnosti. Tak, jako sv. Josef okamžitě reagoval na svůj sen a odvedl do bezpečí Marii s Ježíšem a tím Ježíše zachránil. Musíme být spoluzodpovědní za druhé lidi. Také Tři králové dostali ve snu pokyn a vydali se zpět jinou cestou ... Byli zodpovědní.

Věra Šimková

 

 

 
Nahoru