18.02.2021 12:30, autor: Věra Šimková, kategorie: Akce

Text: Beseda s doc. Pavlem Svobodou na téma "Plusy a mínusy evropské integrace"

Text: Beseda s doc. Pavlem Svobodou na téma "Plusy a mínusy evropské integrace"

Beseda s doc. Pavlem Svobodou na téma "Plusy a mínusy evropské integrace" (11. 2. 2021).

Doc. Pavel Svoboda, právník, vysokoškolský pedagog a bývalý poslanec Evropského parlamentu.

Evropská unie je politická a ekonomická unie, která si klade za cíl zlepšit spolupráci v Evropě. Má částečně pravomoci mezinárodní organizace, i jednotného státu. K 1.1.2021 tvořilo EU 27 evropských států. Vznikla 1.11.1993 na základě Smlouvy o EU (Maastrichtská smlouva). Spojené království opustilo EU 31.1. 2020 .

Cílem EU je podporovat mír, svoje hodnoty a blahobyt obyvatel. Poskytuje svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic. Je druhou největší ekonomikou na světě. V roce 2012 získala Nobelovu cenu za mír.

O EU se šíří dezinformace, tyto nepravdivé informace mají určitý cíl. V rozdrobené Evropě byly stále války. Integrovaná Evropa přináší větší obranyschopnost a prosperitu.

Už český král Jiří z Poděbrad navrhoval smlouvu o spojenectví v Evropě. Evropskou integraci propagoval Victor Hugo, T. G. Masaryk, Eduard Beneš, papež Pius XII. Francouzský obchodník s koňakem Jean Monet (?) navrhoval určitá zlepšení při obchodu mezi kontinenty, aby si obchodníci z Evropy vzájemně nekonkurovali. Před útokem na Pearl Harbor přesvědčil Ameriku, aby část průmyslu transformovala na výrobu zbraní a dodávala je do Evropy na dluh. Stal se šéfem pro poválečnou obnovu Francie. Napsal francouzskému politikovi Robertu Schumanovi, ten r. 1950 přednesl Schumanovu deklaraci, která byla nápomocna spojování států. Byla nabídkou pro Německo, aby státy sjednotily zdroje surovin. Francouzský ocelářský průmysl byl závislý na německém koksu. To vyvolávalo sociální napětí na francouzské straně.

Kancléř Konrad Adenauer také realizoval kroky spojenectví. V období mezi 1. a 2. sv. válkou selhala tzv. Společnost národů, protože každý měl právo veta. Z toho je vidět, že je třeba jednomyslnost požadovat pouze u důležitých rozhodnutí. Rozhodující je zachování míru. Bez něj nefunguje obchod, který je důležitý pro prosperitu.

Výhody EU jsou volný pohyb, volné služby, jednotné peníze, lehkost cestování. To jsou svobody vnitřníbho trhu. Vystoupením Spojeného království z EU můžeme vidět, jaké to je bez těchto svobod.

Zákaz diskriminačních opatření znamená, že když se např. Čech uchází v Německu o práci, má stejné podmínky při přijetí, stejný plat i sociální výhody jako Němec. U zboží nesmí být bráněno v dovozu. Platí zákaz nediskriminačních opatření na ochranu spotřebitele, které nesledují veřejný zájem.

Spor o rybolovná práva v britských výsostných vodách. Bričtí rybáři po vystoupení Velké Británie z EU mají vyšší kvóty. Zvedla se byrokracie, pro kterou nejsou schopni do EU ryby dovést. Hlasovali pro vystoupení z EU a díky tomu nyní krachují. Jean Monet v pamětech píše: "Nepropojujeme státy, ale lidi." Propojení lidí je zárukou míru, o který usiloval.

V zakládacích smlouvách EU je článek č.17, že EU je povinna vést dialog s církevními organizacemi. Uznává jejich identitu a přínos. Proto nedělejme z EU nepřítele náboženství. EU říká, že náboženství není jen soukromou věcí, ale patří do veřejné diskuze. Jde o lidskou důstojnost. Ani v naší ústavě není nic podobného zakotveno!

V r. 2014 zavítal do Evropského parlamentu papež František. Svým strhujícím a lidským projevem sklidil velký úspěch.

Evropské fondy: z nich ČR v r. 2020 obdržela 145 miliard Kč a do nich odvedla 65 miliard Kč. Získali jsme 80 miliard Kč.

Nadnárodní společnosti (Internet, Facebook, aj.) nebudou jednat s jednotlivými státy. (Např. o zneužití dat k politickým účelům). Jednají ale s parlamentem EU.

Relativní nevýhodou je, když my, jako malá země, jednáme s s velkými státy. Je třeba kompromisů (např. kauza o bezpečnosti hraček). Nemůžeme mít vše podle sebe. Hlasování v Radě EU se nám někdy nelíbí (např. o zbraňové směrnici - zbraně budou mít zásobník jen na 10 nábojů, ne na 20).

Dělá se velká mediální kampaň. Jde o nepatrné nevýhody proti tomu, co z EU dostáváme.

Diskuze:

1. Jsou v ČR cizí banky a pojišťovny. Tolik peněz odtéká.

Odpověď: Členy EU být nemusíme, ale na příkladu VB jsou vidět problémy, které to přináší. Odcházející zisky jsou zdaněny v ČR. Podniky mají sice taktiky, jak daně zmenšovat. EU je třeba vidět z hlediska hospodářského jako příležitost (viz. Babiš). Celkový ekonomický prospěch je neoddiskutovatelný.

2. a) Možnosti letního a zimního času, kdo o tom rozhoduje.

b) V USA je přebytek očkovacích vakcín proti Covid-19.

Odpověď: O střídání času se rozhoduje v rámci EU, aby byl jednotný postup. Změna je So-Ne poslední víkend v březnu a v říjnu. V budoucnu se nepočítá s ukončením střídání času.

Přebytek očkovacích vakcín je obchodní záležitost.

3. Otázkou je úřední jazyk EU.

Odpověď: Angličtina zůstává úředním jazykem EU. Zůstaly v EU anglicky hovořící státy Irsko a Malta. Církev má úřední jazyk latinu a nikdo s ní nemluví.

Beseda byla velmi zajímavá, dověděli jsme se nové informace.

Věra Šimková

 

 
 
Nahoru