22.01.2021 16:30, autor: Věra Šimková, kategorie: Online akce

Text: Beseda s P. Jiřím Vojtěchem Černým o Světové pouti nemocných do Lurd

Text: Beseda s P. Jiřím Vojtěchem Černým o Světové pouti nemocných do Lurd

Dne 14. 1. 2021 jsme měli velmi zajímavou přednášku spojenou s besedou s P. PaedDr. Mgr. Jiřím Vojtěchem Černým, členem Řádu maltézských rytířů. Zorganizovala ji naše drahá PhDr. Veronika Čepelková, vedoucí centra pro seniory Královéhradecké diecéze.

P. Vojtěch nám velmi poutavě vyprávěl o Lurdech, o místě zjevení Panny Marie. Na břehu řeky Gávy se sv. Bernardettě Soubirous zjevila osmnáctkrát Panna Maria, od 11.2.1858 do července téhož roku. Měla přání, aby byla na místě zjevení postavena kaple. Na svátek Zvěstování, dne 25.3., řekla Panna Maria Bernardettě, že je Neposkvrněné početí. Bernardetta byla nevzdělané, hodně nemocné děvče. Neposkvrněné početí je dogma, bylo vyhlášeno čtyři roky před zjevením. To nemohlo děvčátko nikde slyšet. Její sdělení bylo pro místního kněze důkazem pravdivosti.

Při desátém zjevení, podle pokynů Panny Marie, Bernardetta před jeskyní rukama vyhrabala pramen, který má dnes silný proud léčivé vody. Později zde byla vybudovaná velká třípodlažní bazilika se 70 m vysokou věží. Dolní Růžencová je bezbariérová. Nad ní je krypta ve skále, Horní bazilika a několik postranních kaplí. Nedaleko je kostel sv. Bernardetty a podzemní bazilika sv. Pia X.

Šest milionů poutníků ročně sem jede pro uzdravení těla i duše. Zdokumentováno je asi sedmdesát zázračných uzdravení. Od roku 1958 se koná každoročně Světová pouť nemocných. Pořádají ji členové Maltézského řádu. Nosí černé uniformy s označením země původu. Češi mají označení Bohemia. Jezdí sem nemocní z celého světa, mnozí jsou na vozíku. Pouť se koná každoročně přes první květnový víkend, od čtvrtka do úterý.

Lurdy je místo spjaté s nemocnými a péče o nemocné je také posláním církve. Každý večer se koná procesí s Pannou Marií, se svíčkami a se zpěvem písně: "Slyš, jaký to nad řekou jásot a ples". Tisíce lidí je sjednoceno v modlitbě. Poprvé byl v Lurdech o. Jiří Vojtěch, jako člen týmu Maltézských rytířů, v roce 2009. Velmi ho to zasáhlo. Lurdy mají smysl díky nemocným, kteří tu jsou. Jedenáctý únor je dnem nemocných. Vyhlásil ho Jan Pavel II., aby vyzdvihl utrpení sv. Bernardetty.

Lurdy a nemocní patří k sobě. Dochází zde k zázračným uzdravením. Lidé odjíždí domů posilněni na těle i na duchu. Cítí, jak zde duchovně ožívají a uzdravují se. Práce týmu je velmi časově náročná. Starají se asi o 40 velmi nemocných lidí. Tým je složený z dobrovolníků Maltézské pomoci, lékařů, sester, zdravotníků.

Massabiellská jeskyně - místo zjevení je srdcem Lurd. V jejím výklenku rostou celoročně růže, i přes drsné zdejší podnebí. Poutníci si odvážejí domů léčivou vodu, která se ani po letech nezkazí. Voda a víra, spojená s důvěrou, uzdravují duši, někdy i tělo. Na pouť jedou nemocní s prosbou, přáním. Věří, že bude-li to vůle Boží, dojde k jejímu splnění. Ježíš vyžadoval vždy víru: "Víra tvá tě uzdravila". Jedeme-li s touhou, uzdravujeme se vnitřně, duše i tělo spolu souvisí. Člověk získává sílu nést svou nemoc, přijmout ji za svou: "Pane, toužím po uzdravení, ale staň se vůle tvá."

Součástí Lurd jsou lázně a koupele, léčivá voda sem proudí z pramene a má jen 4°C. Je zde velmi důstojný přístup k člověku. Personál zabalí nemocného do plátna, ponoří ho do vody a vyzve, aby se pomodlil k Panně Marii. Pak mu s velkou úctou pomůže s oblékáním. Při čekání se lidé modlí růženec. Pocit přítomností Panny Marie je velmi silný.

Nad městem se tyčí hrad a pod ním jsou pětipatrové domy pro 904 lidí s polohovacími lůžky a s kyslíkem. K dispozici je zde sesterna a vyšetřovna se základním vybavením. Jsme schopni se postarat o imobilní a velmi postižené lidi, říká P. Jiří Vojtěch. Je to pouť nemocných, pořádá ji letecky Maltézský řád římskokatolické církve. Letadlo je pro 160 lidí. Letí 40 nemocných, každý má 1-2 asistenty, dále tým lékařů a zdravotních sester. Počet je doplněn lidmi, kteří pomáhají s vozíky. Logisticky je to nesmírně náročná operace.

Každý den je mše svatá, modlitba růžence, křížová cesta. Vrcholem poutě je mše svatá v Massabiellské jeskyni. Odpoledne jde eucharistický průvod. Nemocní na vozíku jsou přikryti červenou dekou se znakem řádu a nápisem Bohemia. Kněží jim žehnají. V Růžencové bazilice je jim udělena svátost nemocných. Nedělní mše svatá probíhá v bazilice sv. Pia X. Je pod zemí, pro třicet tisíc lidí, se zázemím pro mimořádnou situaci. Mši svatou slouží generalita řádu, předsedá ji primas francouzský. Bazilika byla vysvěcena v roce 1958 na výročí sto let od zjevení, vysvětil ji budoucí papež Jan XXIII.

Maltézský řád je špitální řád, který vznikl v Jeruzalémě v 11. století. Jeho hlavním posláním je péče o nemocné. Nazývá je se vší úctou: "naši milí páni nemocní". P. Jiří Vojtěch tuto pouť každému vřele doporučuje. Beseda v nás zanechala silný dojem blízkosti Boha a Panny Marie. Ti z nás, kteří jsme v Lurdech už byli, jsme měli vypránění spojené s krásnými vzpomínkami. Děkujeme, Bůh Vám žehnej.

Věra Šimková

 
 
Nahoru