08.02.2021 17:45, autor: Věra Šimková, kategorie: Online akce

Text: 11. Beseda s Mons. Václavem Malým na téma "Příběhy osobností: Václav Malý a Jan Rybář"

Text: 11. Beseda s Mons. Václavem Malým na téma "Příběhy osobností: Václav Malý a Jan Rybář"

11. Beseda s Mons. Václavem Malým na téma "Příběhy osobností: Václav Malý a Jan Rybář" (3. 2. 2021)

Hostem byl i Mons. Pavel Rousek. Vzpomíná na o. Jana Rybáře, vzácného kněze, který byl pro něho otcem v době totality i v poslední době.

Besedu vede Veronika Čepelková:

1. Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský, *1950 v Praze. Vyrostl ve věřící rodině, tatínek učitel - byl vyhozen, pak pracoval jako dělník.

Mons. Václav Malý maturoval v r. 1969, vystudoval teologii v Litoměřicích. Roku 1976 byl vysvěcen na kněze, byl kaplanem ve Vlašimi a v Plzni. V r. 1977 podepsal Chartu 77, r. 1979 ztratil státní souhlas, sedm měsíců byl ve vazbě. Pracoval jako topič, zeměměřický figurant, na stavbě metra, tajně jako kněz, podílel se na tvorbě katolického samizdatu.

V r. 1989 byl 1. mluvčím OF, moderoval velká lidová shromáždění na Letenské pláni a na Václavském náměstí. Biskupské svěcení dostal v r. 1997, více viz Wikipedie.

2. Životním motem biskupa Malého je "Pokora a pravda" - důležité životní postoje. Pravdou je Ježíš: "Já jsem pravda, cesta a život". Pokora - znamená nebýt středem světa, protože život je velkým darem, je stálým hledáním a stálými díky.

3. S P. Janem Rybářem se poprvé setkal v Poříčí u Trutnova, kde byl o. Jan duchovním správcem. Dovídal se o jeho vřelém vztahu s farníky. Podruhé se setkali v Jánských lázních. Četl jeho úvahy, naposled si ještě nedávno telefonovali. Duchovně byli na podobné vlně.

4. Na P. Rybářovi mu imponovala jeho otevřenost, nebyl naivní a bral život takový, jaký je. Sledoval dění ve světové církvi, měl svěží mysl a dovedl odvážně formulovat otázky v církvi. Snažil se to jednoduchým způsobem sdělovat ostatním. Netoužil, aby byl ve středu dění, žil v ústraní. Měl velký rádius, pochopení pro skrytou část církve, pro realitu a citlivost k těm, ke kterým mluvil.

5. Mons. Václav Malý říká, že P. Jan Rybář je jedna z nejvýraznějších osobností katolické církve. Zemřel náhle, bude nám chybět. Snad se najde někdo, kdo zaznamená jeho myšlenky z posledních let.

Diskuze:

1. Jeden z farníků vzpomíná na jeho službu v Mladých Bukách. Otázkou je svěcení ženatých mužů. Mají ve farnosti tři. Vyzývá Mons. Václava Malého, aby v tom udělal pokrok. Ten se kloní k tomu, aby v katolické církvi byli svěceni ženatí muži. Říká, že se dnes vyhraňují stanoviska pro i proti. Je otázkou, jak dlouho bude změna trvat. Celá Evropa i my jsme misijní zemí. Počet kněží klesá. Byla by to cesta k oživení církve u nás.

Papež František to zamítl proto, aby zabránil rozpolcenosti církve. Povolení by mělo být jednotné pro celou církev.

3. Nástupce kardinála Duky - začíná řízení. Záleží na nunciovi, ten zpracuje odpovědi na dotaz a pošle do Říma návrh tří kandidátů.

4. Nejvíce pronásledovaní křesťané podle statistik jsou v muslimských zemích, v Africe, hlavně v Severní Koreji. Křesťané jsou tam v koncentračních táborech i za to, že mají Bibli. Postiženi jsou i nejbližší příbuzní. V Číně kamerami sledují, kdo chodí do kostela. Následují postihy v zaměstnání, není přístup do sdělovacích prostředků, domácí společenství jsou rozprášena. V Saúdské Arábii nesmí nosit křížky, veřejné působení křesťanů je zakázáno. Mohou se společně modlit jen na velvyslanectví. V muslimských zemích mohou křesťané působit jen na území kostela a fary. V Teheránu v Iránu navštívil Mons. Václav Malý klášterní kostel. Nemohou zde pořádat přednášky o křesťanství, jen sloužit bohoslužby. Psychicky je to náročná situace, která vyžaduje hrdinství. V Nigérii jsou vypalovány vesnice, unášeny a znásilňovány ženy a dívky. Je třeba na ně pamatovat v modlitbách. U nás jsme také byli pro svou víru pronásledováni. Na naší planetě je přes 2 miliardy křesťanů ze 7 miliard lidí.

5. P. Daniel Ange, známý francouzský kněz a misionář, na KChK v Brně řekl, že 20. století je význačné nejvíce pronásledováním křesťanů v dějinách.

6. Papež František vyhlásil rok 2021 rokem sv. Josefa. V Písmu svatém je o něm málo. Byl to člověk velmi statečný. Riskoval společenskou degradaci. Nesl na sobě kainovo znamení, protože si vzal ženu, jejímuž dítěti nebyl biologickým otcem. Odchodem do Egypta vzal odpovědnost i za ně. Je to muž ticha, který konal.

7. Možnost znovusezdaných, aby mohli přistupovat ke svátostem. Modlit se za ně, neodepisovat ty, kteří se vrací do církve, ale řešit případ od případu.

Beseda byla velmi dobře připravená PhDr. Veronikou Čepelkovou. Velmi zajímavá a podnětná. Jsme moc rádi, že jsme se mohli s Mons. Mgr. Václavem Malým setkat a slyšet jeho názory. Děkujeme.

Věra Šimková


 

 

 
Nahoru