07.11.2019, autor: Karel Voplakal, kategorie: Anekdoty

Taková seniorská idyla

Taková seniorská idyla

Herman! (Heřmane!)

Yes? (Copak je?)

What are you doing? (Co děláš?)

Nothing. (Nic.)

Nothing? Why nothing?  (Nic?  Jak to, že nic neděláš?)

I am doing nothing. (Inu, nedělám nic.)

Really nothing at all? (Fakt vůbec nic?)

Nothing, simply nothing. (Nic, prostě nic.)

You are sitting there? (Ty tam tak sedíš?)

Yath. (Jo.)

But you must be doing something! (Ale přece něco musíš dělat!)

No! (Née!)

Are you thinking about anything? (Tak asi o něčem přemýšlíš?)

No…  (ani ne…)

It would not hurt, if you go for a walk. (Neškodilo by, kdyby sis vyšel na procházku)

No! (To ne!)

I´ll get you coat. (Přinesu ti kabát.)

No, thank you! (Ne, díky!)

But it will be too cold outside without your coat… (Ale venku ti bez pláště bude zima…)

I am not going for a walk! (Ale já na vycházku nejdu!)

But just now you wanted to go! (Ale přece jsi právě chtěl jít!)

No, you wanted me to go! (Ne, to tys chtěla, abych šel!)

Me? I don´t care at all, if you go for a walk… (Jako že já? Mně je přece docela fuk, jestli se půjdeš projít…)   

Good! (Tak dobře!)

I am just saying, it would not hurt if you did go for a walk… (Já ti jen říkám, že by neuškodilo, kdybys byl na  vycházku šel…)

No, it certainly would not hurt… (Ne, to by asi fakt neuškodilo.)

So, what do you want to do? (Takže, co ty vlastně chceš dělat?)

I want to sit here… (Já prostě chci tady sedět…)

You are really driving me crazy! (Ty mne snad přivedeš do blázince!)

Am I? (Jako že já tebe?)

First you want to go for a walk and then you don´t! Then you want me to get your coat, then you don´t! What do you want? (Nejdřív chceš jít na procházku, pak zase ne; chceš, abych ti přinesla kabát a pak zas ne; copak ty vlastně chceš?)

I just want to sit here! (Já tu prostě chci sedět!)

And now suddenly you want to sit here…  (A teď zas najednou chceš tady vysedávat…)

Not suddenly! I always wanted to sit here!  (Vůbec ne najednou! Já jsem vždycky jenom chtěl sedět tady!)

Sit here? (Jen tady sedět?)

I want to sit here and relax… (Já tady chci sedět a relaxovat…)

If you really wanted to relax, you wouldn´t to talk to me all the time! (Kdybys opravdu chtěl jen relaxovat, nebyl bys na mne pořád mluvil!)

I will not uter a peep from now on! (Tak od teďka už ani nepípnu!)

Now you would have a time for something you like to do! (Teď bys měl čas dělat si, co máš rád!)

Yeath…  (Tak jo!)

Are you reading? (Ty si čteš?)

Not right now… (Teď právě ne..)

How about you read something? (Tak co kdyby sis něco přečetl?)

Later, maybe later… (Později, možná později…)

Just get yourself magazine! (Tak si vezmi časopis!)

Thanks, I want to sit here a bit longer (Díky, já si teď tu chci chvilku posedět)

Shall I get them for you? (Mám ti nějaký přinést?)

No, thank you! (Ne, díky!)

So - now you want to be served as well?! I am running around all day! Just get up and get the magazine yourself! (Takže ty bys teď ještě chtěl, abych tě obsluhovala?! Já jsem za celý den celá ulítaná. Jen se hezky zvedni a podej si ty časopisy sám!)

I don´t want to read now… (Když ale já teď fakt nechci číst…)

First you want to read and then you don´t? (Takže nejprve že bys jako chtěl číst a pak zas že ne?)

I just want to sit here! (Já tu chci jen tak sedět!)

Then stop whinning at me! (Tak už přestaň na mne ječet!)

Herman! Are you deaf? (Heřmane, jsi snad hluchý?)

No!  (Nejsem!)

You are not doing what you like to do at all, you are just sitting there… (Ty vůbec neděláš, co bys rád, ty tu jen tak sedíš…)

I´m sitting here because I like it! (Já tady sedím, protože mne to baví!)

Don´t be that aggressive! (Copak musíš být tak agresivní?!

I am not aggressive at all! (Já nejsem ani za mák agresivní!)

Then why are you yelling at me?! (Tak proč tedy na mne takhle řveš? )

I am not yelling at you!!!! (Já na tebe ale vůbec neřvu!!!)

Karel Voplakal

 

 Zájezd do Slovinska

 
Nahoru