12.04.2024, autor: Věra Šimková, kategorie: Ostatní

Svatý Patrik, patron Irska

Svatý Patrik, patron Irska

Pocházel ze vznešené velšské rodiny. Jeho původní jméno je Maewyn Succat. Snad se narodil v roce 387 a zemřel roku 461. 

V šestnácti letech byl unesen otrokáři do Irska. Po šesti letech uprchl a vrátil se domů. Stal se mnichem a do Irska se vrátil. Zde byl v druhé polovině 5. století misionářem. Pravděpodobně byl biskupem - opatem v Armagh a prvním biskupem arcidiecéze Armagh.

Pohřben byl v Down Cathedral v Downpatricku po boku svaté Brigity a svatého Kolumby, patronů Irska. Patrně hned po své smrti byl uctíván jako světec. Spor o to, kde je pohřben, přivedl sever Irska na pokraj občanské války (tzv. bitva o ostatky sv. Patrika). V Irsku mu jsou zasvěceny kostely i katedrály. Jeho symbolem je jetelový trojlístek, s jehož pomocí prý vysvětloval princip Nejsvětější Trojice.

Svatému Patrikovi, přezdívanému Apoštol či Věrozvěst Irska, se připisuje hlavní úloha v pokřesťanštění Irska. Je patronem Irska a jeho svátek, Den svatého Patrika, se slaví 17. března, v předpokládaný den jeho smrti. Je to nejvýznamnější svátek Irska a je spojen s rozsáhlými oslavami. Irové svátek slaví všude ve světě, i ve Spojených státech amerických, Kanadě, v České republice.

Po stopách sv. Patrika do Irska a Severního Irska jedeme s Královéhradeckým diecézním centrem pro seniory letos v červnu. Určitě to bude velmi zajímavá pouť.

Hymnus připisovaný sv. Patrikovi, z něhož citoval papež František na setkání rodin v Irsku:

Povstávám dnes skrze Kristovo narození i jeho křest,

skrze jeho ukřižování i pohřeb,

skrze jeho zmrtvýchvstání i nanebevstoupení,

skrze jeho návrat při posledním soudu.

 

Povstávám dnes skrze lásku cherubínů,

poslušnost andělů, podrobenost archandělů,

skrze naději na odplatu při zmrtvýchvstání.

 

Skrze modlitby patriarchů,

skrze výroky proroků,

skrze víru vyznavačů,

skrze nevinnost svatých panen,

skrze skutky spravedlivých.

 

Povstávám dnes skrze Boha,

jenž mě rač říditi.

Boží sílo, udržuj mě,

Boží moudrosti, veď mě,

Boží oko, hleď za mne,

Boží ucho, slyš mě,

Boží slovo, mluv za mne,

Boží ruko, chraň mě,

Boží cesto, prostírej se přede mnou,

Boží štíte zastiňuj mě,

Boží vojsko, chraň mě před léčkami ďábelskými,

před pokušením hříchu,

před svody tělesnými,

před každým, kdo mi strojí úklady,

ať blízko či daleko, ať sám či v davu.

 

Kristus buď se mnou,

Kristus přede mnou,

Kristus za mnou,

Kristus buď ve mne,

Kristus pode mnou,

Kristus nade mnou,

Kristus buď, kde lehám,

Kristus, kde sedám,

Kristus, kde vstávám,

 

Kristus buď v srdci každého myslícího na mne,

Kristus v ústech každého mluvicího o mně,

Kristus buď v každém oku vidoucím mne,

Kristus buď v každém uchu slyšícím mne.

 

Povstávám dnes v síle a moci,

skrze Trojici,

skrze víru v trojitost,

skrze víru v jedinost jediného Tvůrce světa.

 

(Z "Hymnu sv. Patrika")

Věra Šimková

 

 

 

zájezd na Francouzskou riviéru, do Monaka a Lurd

 
Nahoru