05.12.2023 15:45, autor: Věra Šimková, kategorie: Ostatní

Svatý Mikuláš

Svatý Mikuláš

Čas rychle utíká. Zapálili jsme si první svíčku na adventním věnci, nastříhali 'barborky' a už je tu Mikuláš. Večer, 5. prosince, potkáváme v zasněžených ulicích Mikuláše s andělem a čerty. Dokonce poznáváme i převlečeného našeho kněze o. Adama, jak obchází děti s košíkem dárků. Po nedělní mši nás obdaroval všechny.

Svatý Mikuláš byl biskup v Myře v Lykii. Už za svého života byl velmi oblíbený mezi lidmi. Proslul štědrostí, byl obránce víry a zachránce nespravedlivě obviněných. Pro množství zázraků, které se udály na jeho přímluvu, je také zván Mikuláš Divotvůrce. Jde o jednoho z nejuctívanějších svatých v křesťanství. 

Jeho svátek připadá na 6. prosinec a oslava je spojena s rozdáváním dárků dětem v předvečer 5. prosince. Je uctíván jako patron dětí, studentů, obchodníků, lékárníků, právníků, námořníků, vězňů. Je zobrazován jako starší biskup s vousem. Bývá oblečen v červeném plášti, na hlavě biskupskou mitru a v ruce biskupskou berlu.

Narodil se ve městě Patara do křesťanské řecké rodiny kolem roku 280. Protože je patronem rybářů a námořníků, mohl být rybářem či námořníkem. Je možné, že se jeho rodina zabývala obchodem s rybami. Byl velmi zbožný a po smrti otce prý rozdal dědictví chudým. Někteří z toho odvozují, že v té době už byl váženým knězem či biskupem. Předpokládá se, že se stal biskupem v Myře (nynější Demre v Turecku) kolem roku 300, ve velmi mladém věku.

Během pronásledování křesťanů byl patrně vězněn. Biskupem byl velmi oblíbeným pro svou dobročinnost. Byl obhájcem víry a bojovníkem proti pohanství. Patrně dohlížel na spravedlivý chod soudů, neboť se stal známýmm jako ochránce nespravedlivě obviněných. Zúčastnil se Prvního nikajského koncilu.

Zemřel patrně 6. prosince v rozmezí let 345-352. Pohřben byl původně v Myře. V 11. století padl Mikulášův hrob do rukou muslimů. Italští námořníci v roce 1087 Myru přepadli a ostatky odvezli do Bari. Kryptu s Mikulášovými ostatky posvětil roku 1089 papež Urban II.

Nikdy nebyl prohlášen svatým, jeho uctívání se stalo součástí víry širokých vrstev. Po světě jsou desetitisíce kostelů zasvěcených svatému Mikuláši, např. Basilica di San Nicola v Bari, kde jsou uchovávány jeho ostatky. Už po několik staletí z nich vytéká tekutina, které jsou připisovány léčivé účinky. V Praze stojí kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí a na Malé Straně.

Věra Šimková

 
 
Nahoru