04.12.2023 20:00, autor: Věra Šimková, kategorie: Ostatní

Svatá Barbora

Svatá Barbora

Dnes jsem si zašla nastříhat větvičky třešní - barborky a těším se zvědavě, jestli nám doma na Vánoce vykvetou. A kdo to byla vlastně sv. Barbora? 

Dočítám se, že sv. Barbora byla sťata mečem za vlády císaře Galeria během pronásledování křesťanů kolem roku 305. Krásná dívka, narodila se v Nikomédii, jediná dcera bohatého kupce Dioskura. 

Maminka jí brzy zemřela a otec vedl výchovu v pohanském duchu. Aby ji uchránil před zakázaným křesťanským učením, uvěznil ji ve věži a obklopil přepychem. Jeden ze sloužících však Barboru obrátil na křesťanskou víru.

Podle legendy si dopisovala s křesťanským učencem Órigeném, který k ní poslal kněze, od něhož Barbora přijala křest. Zaslíbila se Kristu a učinila slib panenství.  

Když ji otec nutil, aby se provdala, Barbora mu oznámila, že je pokřtěná a zasnoubená s Bohem, protože jen v křesťanství je pravda a spása. Musela uprchnout, na útěku se dostala ke skále, která se před ní otevřela a Barbora se v ní ukryla. Proto je patronkou horníků.

Jakýsi pastýř ji prozradil Dioskurovi a ten ji dopadl. Udal ji jako křesťanku. Barbora byla zbičována a mučena, sám její otec jí sťal hlavu mečem. V tom okamžiku vyšlehl z jasného nebe blesk a krutého otce zabil. Je patronkou pyrotechniků.

Podle legendy se modlila před smrtí za kající hříšníky, a proto je vzývána jako přímluvkyně za šťastnou hodinu smrti.

Svaté Barboře je zasvěceno mnoho kostelů. V Česku je nejznámější chrám svaté Barbory v Kutné Hoře.

Věra Šimková

 
 
Nahoru