06.03.2023, autor: Věra Šimková, kategorie: Ostatní

Sv. Edita Steinová - kříž jako cesta k poznání pravdy

Sv. Edita Steinová - kříž jako cesta k poznání pravdy

Židovka Edita Steinová je křesťanská konvertitka. Původně ateistka se narodila 12. října 1891 ve Vratislavi (tehdy německá část Slezska) na Den smíření. Jom kipur je největší židovský svátek. Téma smíření předznamenalo její život.

Byla obětí holokaustu, 9. srpna 1942 byla zavražděna nacisty. Židovka, filozofka, karmelitka, mystička, sv. Terezie Benedikta od Kříže - Edita Steinová. Svatořečena byla 11. 10. 1998 papežem Jan Pavlem II., 1. 10. 1999 byla prohlášena spolupatronkou Evropy.

V noci ze 6. na 7. srpna 1942 byla z holandského koncentračního tábora Westerbork deportována vlakem do Osvětimi společně s tisícem Židů. Z tohoto transportu se nikdo nevrátil...

V patnácti letech opustila židovskou víru. Studovala na univerzitě v Göttingenu (1905–1914). Přijala postoje, že život je třeba vést na vlastní zodpovědnost. Seznámila se s živou vírou a s křesťanským myšlením. Po přečtení autobiografie Terezie z Ávily konvertovala roku 1921 ke katolictví, byla pokřtěna a biřmována. Usilovně hledanou pravdu poznala v osobě Ježíše Krista, kterým byla zcela uchvácena.

Vyučovala, publikovala své filozofické práce a překládala, stala se ozdobou filozofických kongresů. Žila hlubokou modlitbou. Roku 1933 vstoupila do karmelitánského řádu. Složila řeholní sliby chudoby, čistoty a poslušnosti.

V roce 1934 přijala řeholní jméno Teresia Benedicta a Cruce. V klášteře vědecky pracovala, vzniklo tu její největší filozofické dílo "Konečné a věčné bytí". V roce 1938 složila věčné sliby.

Po Křišťálové noci v listopadu 1938 se přestěhovala do kláštera karmelitek v holandském městě Echtu. Od nástupu nacismu tušila blízkost války a hrozbu Židům. Proto se obětovala roku 1939 ve své duchovní závěti. Prosila Pána, aby přijal její život za záchranu Německa a mír ve světě. Také za všechny, které jí Bůh dal.

Zabývala se životem a dílem sv. Jana od Kříže, napsala o něm dílo "Věda kříže". Na jaře roku 1940 vpadl Hitler i do Holandska. Tušila, že její osud se brzy tragicky naplní. Zatčena byla 2. srpna 1942 a týden nato zavražděna v Osvětimi-Březince.

Je ztělesněním smíru Židů a křesťanů, Němců a ostatních národů, lidstva s Bohem. Svůj život Bohu nabídla jako smírnou oběť. Krátce po druhé světové válce prohlásil německý spisovatel R. Schneider, že Edita Steinová je velkou nadějí pro svůj národ: „Jestliže vstoupí do našeho života, a jestliže nás osvítí to, co poznala, a jestliže velikost její oběti přivede národy ke smíření."

Věra Šimková

 
 
Nahoru