18.04.2024, autor: Eva Zálešáková, kategorie: Aktuality

Srdečně blahopřejeme otci biskupu Josefovi k jeho krásným 75. narozeninám!

Srdečně blahopřejeme otci biskupu Josefovi k jeho krásným 75. narozeninám!

„In humilitatae servire“ (v pokoře sloužit), tak zní heslo biskupa Josefa Kajneka, kterému je právě dnes 75 let. Laskavý přítel Diecézního centra pro seniory, rodák z Kutné Hory, dělník Boží v tom nejlepším slova smyslu.

Po vysvěcení v červnu 1976 začínal v České Třebové a v Písečné. „V Ústí nad Orlicí jsem působil od roku 1978 do roku 1984, pak mi byl odňat státní souhlas, pamětníci vědí,“ vzpomínal před časem. Nebyl to jediný trest. Byl rovněž odsouzen k podmínečnému trestu odnětí svobody. Po nuceném civilním zaměstnání u Státních lesů a v Metrostavu se vrátil do kněžské služby.

V Ústí nad Orlicí na biskupa Josefa dodnes s láskou vzpomínají, přesvědčila jsem se o tom nejednou při návštěvě tamního seniorského klubu Abraham. Také on často připomínal roky v „Oustí“ a tamním kostele Nanebevzetí Panny Marie. „Ústecká farnost pro mne byla mou první, byl jsem v ní nejdéle. Byl jsem mladý, byla pro mne nejaktivnější částí mého kněžského působení.“

Před více než 20 lety biřmoval biskup Kajnek Veroniku Čepelkovou, vedoucí Diecézního centra pro seniory. „To bylo ještě za pátera Františka Bureše v Týništi na Orlicí,“ vzpomínal při jednom setkání. „Většinou bývá přítomno 20 mladých lidí a dva důchodci. Tam to bylo tenkrát úplně obráceně. Veronika a její bratr a ostatní biřmovanci důchodci. To mně z dnešního pohledu připadá příznačné! Taky jsem s Diecézním centrem pro seniory poznal kus světa, za to jsem moc vděčný. Jezdívám se seniory vždycky jednou za rok. Nejprve se vždycky vymlouvám, že nemůžu, ale Veronika mě pokaždé přemluví, já seberu posledních pár sil a jedu.“

Ke krásným 75. narozeninám přejeme panu biskupovi za všechny z Diecézního centra pro seniory, jak nás učil pan arcibiskup Otčenášek, „vivat, crescat, floreat“. Ať žije, ať roste, ať vzkvétá … a přidáváme přání: ať nám zachová svoji přízeň!

Eva Zálešáková

 

 

 

zájezd na Francouzskou riviéru, do Monaka a Lurd

 
Nahoru