29.03.2018 [čtvrtek] - 03.04.2018 [úterý], zveřejněno: 25.03.2018, autor: Občanské poradenské středisko, o. p. s. - ClubCafé Pessoa, kategorie: Akce

Španělská konverzace pro mírně pokročilé

Španělská konverzace pro mírně pokročilé

Kurz bude probíhat 2 hodiny týdně každý čtvrtek. Vyučovací hodiny se budou věnovat běžným tématům jako je seznámení, nakupování, cestování aj. pod vedením rodilé mluvčí Evy Garcie Orioly. Přijďte překonat ostych! Kurz je vhodný i pro věčné začátečníky!

Místo: Občanské poradenské středisko, o. p. s. - ClubCaféPessoa, Třída ČSA, 500 03 Hradec Králové (naproti Adalbertinu)

Termín: 29. 3. - 14. 6. 2018 od 16 hod

Cena: 100,- Kč/ 2 vyučovací hodiny

Nutná rezervace míst na tel.: 736 472 678 nebo na e-mail: vzdelavani@ops.cz

 
 
Nahoru