03.12.2014, kategorie: Aktuality

Slyšeli jste už o domácím hospici Setkání?

Slyšeli jste už o domácím hospici Setkání?

Domácí hospic pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v poslední fázi života a jejich rodinám v období nemoci, smrti a zármutku. Naším posláním je umožnit pacientům, u kterých již byla ukončena aktivní léčba, důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života. Péče je poskytována týmem, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psycholog a pokud si to pacient přeje také duchovní. Pomáháme kvalifikovaně zvládnout bolest a další průvodní jevy onemocnění (zejména onkologického). Hospic nemocnému garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, trvale bude respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane osamocen.

Domácí hospic Setkání je obecně prospěšná společnost založená v Rychnově n. Kn. na konci minulého roku. Služby nabízíme v plném rozsahu od 20. března 2014, kdy byla společnost schválena Krajským úřadem jako poskytovatel zdravotnických služeb. Působíme na území do 25 km od Rychnova n. Kn., kde máme sídlo a po domluvě při dostatečné kapacitě zajíždíme také dále.

Když potřebujete naši službu…

Když zazvoní telefon s dotazem na naši službu nebo se na nás rodina či příbuzný obrátí s prosbou o pomoc při doprovázení, sjednáme si obvykle schůzku v hospici (v případě, že o pacienta pečuje pouze jedna osoba a nemůže přijít, přijedeme do rodiny). Promluvíme si o možnostech, vysvětlíme, jak o pacienta a jeho rodinu pečujeme, jaké jsou rozdíly mezi domácí péčí a domácí hospicovou péčí, jaké jsou podmínky pro přijetí. Snažíme se zodpovědět každou otázku. Rozhodne-li se rodina pro naši službu, vyplní žádost. Rodina potom našemu lékaři dodá propouštěcí zprávu z nemocnice nebo od obvodního lékaře. Pokud náš lékař schválí přijetí, další péči již zajišťuje domácí hospic, se kterým rodina sepíše smlouvu o poskytování služby. Zdravotní sestry přijedou na první schůzku do domácnosti a vše další již záleží na potřebách pacienta a domluvě s rodinou.

Příbuzní mají často velké obavy, že jejich blízký bude trpět bolestí, že se o něj nebudou umět postarat. Nevědí, že v převážné většině případů umíme zajistit stejnou zdravotní péči jako nemocnice. Jsme na to vybaveni jak po stránce kvalifikace a dlouholeté praxe lékařů a sester, tak po stránce potřebných přístrojů (kyslíkový koncentrátor, odsávačka, dávkovač…). Když se něco děje, fungujeme na zavolání ve dne v noci. Pokud si to pečující přejí, pomáháme také ihned po úmrtí a potom v době zármutku.

Další informace najdete na webových stránkách www.hospicrychnov.cz nebo nám můžete zavolat na tel. číslo 733 694 162, popř. napsat e-mail na adresu  hospic.setkani@seznam.cz.


Očima ,,druhé strany“

Domácí hospic? Milé sestry a lékaři. Odborníci ze zdravotnictví. Dobrovolníci. S nimi jsme nebyli sami.

Začátkem roku 2014 bylo zřejmé, že se život naší maminky blíží k závěru. Do té doby byla ve svých letech téměř soběstačná a samostatná. Přišly operace. U onkologických onemocnění se nedá odhadnout, jak dlouho bude poslední etapa trvat. Jedná se o týdny či o měsíce? Po jejím posledním propuštění z nemocnice to vypadalo spíše na dny.

Maminku nejdřív péče v domácím prostředí téměř postavila na nohy. Měla vůli žít. Ovšem nemoc ji brzy upoutala na lůžko a pro nás, především pro moji manželku, to byl nástup do služby na 24 hodin denně. Nepředstavovali jsme si, že se dostaví únava. Maminku jsme měli rádi, to se dá přece zvládnout. Ale ta služba bere energii i při nejlepší snaze. Přátele a okolí nelze neustále zaměstnávat vyprávěním, co to znamená mít účast na životě člověka, který pomalu odchází tělesně, ale hlavně duševně, když s ním přestává být rozumná řeč. Člověka, s kterým jsme prožili celý život.

Ozval se nám domácí hospic. Přijeli sestry i lékař. Najednou jsme nebyli sami. Přijížděli a měnili tu unavenou atmosféru rodiny. Zkontrolovali maminku, poradili s manipulací, hygienou, medikací a pitným režimem, s komunikací s nemocnou. Pokaždé jsme poseděli a sdělovali si zkušenosti a myšlenky, které nám nedávaly klidu. Rozuměli jsme si. Rychle vznikl stav důvěry, nic nebylo tabu. Na každou návštěvu jsme se těšili. Byli ochotní přijet pomoci kdykoliv, ve dne i v noci. Byli nám k dispozici na telefonu pro každou drobnost.

Je to skvělé zařízení, zejména proto, že je vidět a cítit, že u této služby mají srdce. Budou sloužit se stejným zápalem bez ohledu na to, jaký má nemocný nebo jeho rodina vztah k Bohu, k církvím, k politice apod. Jsou k těmto věcem vnímaví a citliví. Není třeba mít před nimi tíseň. Jsme rádi, že byli k dispozici, když jsme je potřebovali. Jsme rádi, že JSOU.

B. Vašíček, Bystré v Orl. horách

„Setkání…“

Nejsem křtěná, nejsem věřící, ale setkala jsem se s Bohem. Musím říct, že to bylo něco nepopsatelného a krásného, něco, co vypovídá o naší věčnosti a na co se nedá zapomenout nebo nad tím mávnout rukou. Stalo se mi to v době, kdy moje milovaná tchyně umírala, a my, rodina, jsme ji díky podpoře Domácího hospice Setkání mohli doprovodit doma. Tolik lásky, něhy a pokory jsem nikdy v této rodině nezažila. Pracovnice z hospice mezi nás vnesly klid a pomáhaly nám nejen zvládnout péči a bolesti maminky, ale i bolest v našem srdci, ukázaly nám cestu. Bylo krásné prožívat poslední chvíle s maminkou, držet ji za ruku, hladit a vzpomínat na společně prožitý život. V posledních dnech svého života už nás maminka často nevnímala, byla velmi klidná. Občas před sebe zvedala ruce, jako by po někom sahala nebo někoho chytala za ruku, jakoby někoho viděla a s někým mluvila. Připravovala se na cestu. Maminka odešla s krásným a klidným výrazem v obličeji. Ten výraz nebyl prázdný ani vyděšený. Nebála se. Těšila se na setkání….

S úctou k Domácímu hospici Setkání, Dagmar z Rokytnice v O. h.

 

 

 

Zájezd Toskánsko a ostrov Elba

 
Nahoru