22.05.2017, autor: Karel Voplakal, kategorie: Aktuality

Slavnostní závěrečná besídka seniorů v Praze

Slavnostní závěrečná besídka seniorů v Praze

Milí přátelé webu Simeon! Rád bych vám přiblížil atmosféru slavnostního dne pro pražské seniory: letošního 18. května - na závěr letního semestru resp. školního roku 2016/17 jsme měli slavnostní „besídku“ stovek „dříve narozených“, kteří navštěvují různé přednášky i zájmové kroužky v rámci studia „lidí třetího věku“ na Institutu vzdělávání seniorů Ing. Dany Steinové. Konalo se to ve velkém pražském sále pro cca 300  lidí v kulturním centru Domovina na Maninách. Všechny sdružené zájmové kroužky - jazykové i další - tam měly předvést něco ze svých aktivit během školního roku. Já jsem tentokrát účinkoval v rámci kroužku němčinářů - a prezentovali jsme se tam tím, že jsme po dohodě s naší paní lektorkou zazpívali tři německé písně.

Na celé besídce se mi asi nejvíc líbilo vystoupení dámského pěveckého souboru lidových písní, protože jsme si mohli v sále spolu s nimi také spontánně zazpívat. Příjemná byla také aktivita členů kroužku italského jazyka, kteří předvedli v originále světoznámou píseň „Santa Lucia“ (Karel Gott ji zpívá česky jako: „Krásná je Neapol…“).  Kroužek angličtinářů předvedl asi třicet různých anglických přísloví - a bez jejich překladu dal divákům hádat, zdali u nás existují jejich české ekvivalenty (samozřejmě existují, i když jsou jinak formulovány). Kroužek turistů předváděl fotky navštívených míst a vyprávěl některé zajímavé turistické zážitky a různé vtipné „perličky“. Seniorští výtvarníci – malíři předváděli své obrazy malované na plátně v plenéru; člověk jako laik jejich kvalitu sice moc nedokáže posoudit, ale nebyly to žádné ultramoderní „mazanice“; některé byly velice pěkné, na první pohled jak od profesionálních umělců. Taneční kroužek – to ovšem byly pouze ženy - předváděl různé lidové tance, klub švadlenek (samozřejmě také výhradně dámská doména) uspořádal módní přehlídku jejich vlastních modelů (manekýnkami byly ony samy). Organizátoři celé akce pozvali také některé profesionální zpěváky a baviče: byla tam pozvána na příklad zpěvačka paní Věra Nerušilová, která dokázala, jaký má ve svých více než pětaosmdesáti letech neuvěřitelný hlasový rozsah (dokáže zpívat hlubokým mužským basem, ale i vysokými sopránovými tóny koloraturních operních árií). Na jevišti vystoupila i jedna opravdu stará – pětadevadesátiletá dáma, která se stále ještě účastní různých seniorských aktivit; úžasná je však i tím, že se stala účastnicí celostátní anonymní amatérské básnické soutěže, kterou vyhrála(!); navzdory svému neuvěřitelném věku nám sama zarecitovala několik svých vlastních pozoruhodných básní. Po schůdcích na jeviště jí sice museli pomáhat, ale hlas měla jako zvon - a svým celkovým projevem poněkud připomínala oblíbenou herečku Marii Rosůlkovou. Z dalších celebrit, které přijaly pozvání na naši „besídku“, jmenujme aspoň populární herečku Jitku Molavcovou z divadla „Semafor“. 

Náš nepříliš početný kroužek přátel německého jazyka zazpíval tři německé písně: na přiloženém audiozáznamu je m. j. známá píseň „Rőslein auf der Heiden“ (jejíž text pochází z pera samotného Johanna Wolfganga von Goethe) - a také trampská nostalgická písnička „Kein schőner Land in dieser Zeit…“; k tomu jsem ještě přidal „Ave Maria“ od Franze Schuberta, s německým textem modlitby „Zdrávas, Maria“ - to proto, abych nepřímo upozornil diváky, že prožíváme mariánský měsíc MÁJ – a že by si třeba večer mohli zaskočit do některého pražského kostela na „májovou“ pobožnost…

Karel Voplakal

 
Ke stažení Ke stažení
 
Nahoru