10.11.2015 12:00, autor: Karel Voplakal, kategorie: Akce

Slavnostní ekumenické shromáždění na Bílé Hoře

Slavnostní ekumenické shromáždění na Bílé Hoře

Bělohorská farnost ve spolupráci se sestrami benediktinkami (za katolickou stranu) a zástupci evangelických církví (Českobratrské-evangelické a Československé-husitské) společně připravili ekumenickou pobožnost ve jménu vzájemného pochopení,  hledání toho, co křesťany vzájemně spojuje, usilování o zahlazení třecích ploch, ve jménu pevné vůle nejitřit stará zranění i upřímné oboustranné snahy o vzájemné odpuštění historických křivd. V neděli dne 8. listopadu 2015 totiž uběhlo právě 395 let od oné osudové bitvy.

První fáze setkání nedělního večera se konala na bělohorské mohyle vybudované Sokolskou jednotou po první světové válce; na ně navazovalo ekumenické shromáždění v bělohorském kostele Panny Marie Vítězné, který byl vybudován přibližně sto let po bělohorské bitvě nad hroby padlých vojáků - jeho původní součástí byla stará kaplička, v níž byly uloženy jejich ostatky - a později zedník Michael Hagen ve spolupráci s Bělohorským poutnickým bratrstvem postupně (v průběhu let 1704 -1726) vybudovali celý současný poutní areál na Bílé Hoře. Třetí část slavnostní ekumenické bohoslužby proběhla v kostelním nádvoří u nového hrobu padlých vojáků obou válčících stran. Za katolickou stranu se zúčastnil kardinál Miroslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský, který před lety inicioval  slavnostní uložení kostí bělohorských padlých jak z císařské, tak i ze stavovské armády do společného hrobu v kostelním nádvoří a jejich hrob vysvětil. Zúčastnil se rovněž současný duchovní správce bělohorské farnosti P. Benedikt Kolaja OSB a všechny bělohorské řeholní sestry; na slavnosti se aktivně podílela celá řeholní komunita.  Stranu evangelickou reprezentoval Dr. Joel Ruml, předseda Ekumenické rady církví (který pronesl velmi procítěnou hlavní homílií) - a s ním i farářka Církve československé-husitské a řada aktivních věřících všech zúčastněných církví, z nichž někteří pronesli přímluvy. Setmělé kostelní nádvoří bylo slavnostně osvětleno svíčkami a jednotliví účastníci drželi své planoucí svíce po celou dobu bohoslužby. U bělohorské mohyly se zpívaly ekumenické kánony z Taizé. V nádvoří si účastníci prohlédli dva nové zvony odlité v zvonařské dílně pana Maňouška pro bělohorský poutní areál: větší zvon nazvaný sv. Benedikt a menší pokřtěný jménem sv. Vintíře.  Oba zvony byly posvěceny těsně předtím - po dopolední mši svaté převorem P. Prokopem Siostrzonkem OSB - a budou zavěšeny do zvonice nad kostelní sakristií.

Karel Voplakal

 
 
Nahoru