25.11.2014 15:15 [úterý], zveřejněno: 14.11.2014, autor: Mária Tvrdá, kategorie: Akce

Setkání společenství "La vie montante"

Setkání společenství "La vie montante"

Společenství "La vie montante" znamená v překladu "Za radostný, pozdvihující, křesťanský život k Bohu" a vzniklo v ČR v roce 1996 rozhodnutím České biskupské konference a je rozšířeno téměř na celém světě, čímž jsme "propojení" společnými modlitbami s lidmi téměř na celém světě. Nejbližší setkání "La vie montante" sk. č. 1 se koná dne 25. 11. 2014 v prvním patře Lidového domu v Místku od 15:15 hodin.

Hnutí "La vie montante" založil francouzsko-švýcarský kněz Jean Marie Patois. Animátorkou u jeho vzniknu byla madamme Yvonne. Základním pilířem hnutí jsou: spiritualita, modlitba a vzájemné pochopení a sdílení se. Je otevřeno všem, a to bez rozdílu náboženského vyznání, věk od 45 a výše, vyšší věk není omezen, ale naopak společenství slouží k tomu cíli, aby nikdo se necítil sám, když již má i vyšší věk, když i děti již odešly z domu a staly se samostatnými, aby mohl sdílet svou radost, ale i bolest a pohovořit si s ostatními spolubratry a sestrami ve farnosti. Důležité je, aby věděl, že není sám, ale naopak, že je svými radami a svou životní zkušenosti přínosem pro ostatní a navíc, že si ve společenství může prohloubit svůj rozměr jak náboženský, tak i sociálně-společenský.

Program setkání rok co rok nabízí různá témata k zamyšlení a sdílení se. Vedoucím animátorem/kou se může stát každý po domluvě s duchovním správcem farnosti. Hnutí "La vie montante" je jako modlitební společenství požehnáním pro celou farnost.

Mária Tvrdá

 
 
Nahoru