08.11.2021 14:15, kategorie: Aktuality

Senioři ve středu zájmu domu pomoci Bethany

Senioři ve středu zájmu domu pomoci Bethany

Bethany dům pomoci se zaměřuje na podpůrnou péči o seniory a doprovázení seniorů, protože vnímáme jejich důležitost v naší společnosti, ale také jejich zranitelnost. Mohli bychom říci, že bez nich by jsme tady nebyli. Předávají nám svou životní zkušenost a moudrost a přesto nejsou středem zájmu společnosti. Naší snahou je dát jim vědomí jejich hodnoty a jejich místa ve společnosti.

Poukazujeme na přínos seniorů napříč generacemi a na jejich vzájemný přínos. V dnešní uspěchané době, si možnosti vzájemné podpory a přínosu, málo uvědomujeme. Osamělí senioři jsou vykořeněni ze svých domovů, tím i pocitů bezpečí a potřebují o to více pocítit zájem, přijetí a potvrzení jejich hodnoty. Zajišťujeme pro ně terapeutické a duchovní doprovázení a podpůrnou péči.

V případě poskytování paliativní péče zajišťujeme podpůrnou péči pro seniora i jeho rodinu. Na žádost seniora zajišťujeme také duchovní rozhovor, modlitbu nebo požehnání ve spolupráci s křesťanskými duchovními.  Pamatujeme také na pečující jejichž úkol je fyzicky i psychicky náročný. Doprovázíme je v jejich tématech a hledáme spolu cestu, vnitřní zdroje, jak se dokázat postarat o bližního, co nejdéle to je možné.   

Veteráni IZS, AČR a služebných sborů patří také mezi ty, kteří jsou mnohdy na okraji společnosti, opuštěni nebo v těžké životní situaci a nemohou si sami pomoci. Takové situace nejsou snadné ani pro jejich blízké. Jsme připraveni s nimi být v jejich životním příběhu a nacházet spolu jejich cestu na které jim bude dobře, třeba k získání zpět své důstojnosti nebo ošetření prožitých traumat.

Pořádáme besídky pro seniory v domovech důchodců ve spolupráci se základními a mateřskými školami.  

Do našich aktivit začleňujeme i mladší generace:

Na mládež a její rozvoj, v dnešním pracovním nasazení není čas. Tak se setkáváme s mládeží, která nemá představu o lidech kolem nás, není schopná navazovat a žít vztahy. Často neví, proč a jakým způsobem by měla  pomoci druhým. Tato generace v sobě tedy nemá zakotveny základní morální a společenské hodnoty. Proto se s touto skupinou věnujeme následujícím činnostem:

  • pro děti pořádáme různé zábavné a rozvojové akce
  • společně vyrábíme drobnosti pro babičky a dědečky.
  • pořádáme návštěvy a aktivně se zapojujeme do programů pro seniory.

 

Kontakt

 

Bethany dům pomoci, z.ú.

 

třída Míru 2670, Pardubice, 530 02 

IČO: 04675126  

kontakt pro bližší informace o našich službách

+420 777 595 554

kontakt pro zájemce o služby po telefonu:

+420 602 545 710

kontakt@bethanydp.cz

 
 
Nahoru