02.06.2023, autor: Ludmila Hovorková, kategorie: Poutní zájezdy

S Diecézním centrem pro seniory na cestách: Čtyřdenní zájezd za krásami Jeseníků

S Diecézním centrem pro seniory na cestách: Čtyřdenní zájezd za krásami Jeseníků

Na letošní květen připravilo Diecézní centrum pro seniory Královéhradeckého biskupství čtyřdenní poutně-poznávací a odpočinkový zájezd do Jeseníků. Cestovali jsme (bylo nás 45 účastníků) pohodlným autobusem s CK Avetour Dobruška a s milými průvodci – Veronikou Čepelkovou z biskupství a duchovním doprovodem P. Jiřím Štorkem.

V pohoří Hrubý Jeseník bylo sice deštivo, ale fajn. Z důvodu špatného počasí jsme nemohli vyjet lanovkou na Šerák, ani nezahlédli nejvyšší horu Moravy Praděd. Zato jsme navštívili ve městě Zlaté Hory zlatokopecký skanzen – repliku zlatorudných mlýnů a hornické osady.  Pak už jsme směřovali k nejdůležitějšímu bodu našeho programu – poutnímu místu Panny Marie Pomocné (Maria Hilf) na východním svahu Příčné hory nacházejícím se poblíž města Zlaté Hory (dříve Zuckmantel).

Prožili jsme zde mši svatou, kterou sloužil náš duchovní doprovod P. Štorek a o varhanní hudbou se postaral syn jedné naší spolupoutnice. Poté nás místní kněz seznámil s historií a současností místa.

V době 30leté války za vpádu Švédů utekla před vojáky těhotná Anna Tannheiserová na horu Boží Dar (Gottesgabe), kde o samotě porodila syna Martina. Ten se stal  váženým občanem a radním města. Z vděčnosti za své narození přikázal ve své poslední vůli, aby na místě jeho narození byl zavěšen obraz Panny Marie. Vůli splnila jeho dcera Marie Weisová, která nechala zhotovit malířem Šimonem Schwarzerem kopii slavného obrazu pasovské Madony s dítětem od Lucase Cranacha st. Protože obraz přitahoval zástupy poutníků, byla zde postavena kaple, v r. 1729 byla rozšířena a v ní zavěšena jiná kopie obrazu Panny Marie. Původní byla přenesena do farního kostela.

V rámci reforem  Josefa II. měla být lesní kaple odstraněna, ale nenašel se nikdo, kdo by příkaz splnil. Naopak kaple byla v letech 1834-1841 nahrazena vybudovaným poutním kostelem. Byla doplněna křížová cesta, kaple sv. Anny a sv. Marty, lurdská jeskyně, vodní kaple se studánkou, poutní dům. Počet poutníků se před 2. světovou válkou pohyboval kolem 80 – 100 tisíc ročně. Následující válka místo Maria Hilf nepoškodila, ale ublížil  mu až nástup komunistů k moci. Nejdříve byly zakázány poutě (1952), a dvě desetiletí následovala celková devastace vrcholící odstřelem kostela a jeho srovnáním se zemí.

Teprve po sametové revoluci bylo již v r. 1990 ustaveno Sdružení pro obnovu poutního místa a v dubnu 1990 posvětil při své návštěvě na Velehradě papež Jan Pavel II. základní  kámen.  Kostel byl vysvěcen v r. 1995. V dalších letech byl postaven a posvěcen poutní dům, ambity, venkovní obětní stůl a zvony a upraveno okolí. Obnovily se poutě a setkávají se zde různé iniciativy, zejména mládeže. Bohoslužba slova se koná v jazyce českém, německém a polském. 

Ubytováni jsme po všechny tři noci byli v hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou v nadmořské výšce 600 m a s vnitřním bazénem. Bohatě nám stačila polopenze. Úvodem každého rána nám v klubovně otec Štorek připravil mši svatou. Z programu dalších dnů jsme nemohli vynechat Velké Losiny a v nich  zámek a  čyři sta let starou výrobnu ručního papíru. Další den jsme si prohlédli velmi zajímavé a krásné dílo – přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně a nechali se poučit o jejím fungování. Do Velkých Losin jsme se vrátili i poslední den našeho pobytu, kdy většina z nás okusila místních termální lázně. Náš pobyt v Jeseníkách jsme zakončili návštěvou horských lázní Karlova Studánka.

Na zpáteční cestě jsme zastavili až v Pardubickém kraji na Hoře Matky Boží v Králíkách.

Ludmila Hovorková

 

 

 

zájezd na Francouzskou riviéru, do Monaka a Lurd

 
Nahoru