25.07.2018 [středa] - 26.07.2018 [čtvrtek], zveřejněno: 25.07.2018, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Akce

Putujte s námi ke sv. Anně

Putujte s námi ke sv. Anně

Město Týniště bývá často nazýváno městem v lesích, a to jistě právem. Vždyť některé části města s lesem přímo sousedí. V jednom z těchto okouzlujících a borovicovou vůní prodchnutých lesů nedaleko Týniště, nalezneme na stromě u cesty téměř tajuplný obraz znázorňující portrét ženy a pod ním nápis, jenž tento portrét blíže identifikuje: U sv. Anny. Pojďme se společně vydat ke sv. Anně, dozvědět se něco víc o této významné a oblíbené světici a svěřit pod její ochranu naše město.

Původní obraz sv. Anny visel po levé straně lesní cesty na Ostašovice (asi 500 m od hájovny U Dubu) nejprve na dubu a potom na borovici. Později někdo umístil obraz do skleněné skřínky na sloupek, takže od roku 1951 byly na tomto místě obrázky dva. Podle těchto obrázků dostala tato část lesa název „U sv. Anny“. Obraz ve skleněné skřínce nalezneme v současnosti u cesty vpravo (ve směru od Týniště na Ostašovice). Je to pozoruhodné místo vybízející ke ztišení, meditaci i modlitbě… Cesta od sv. Anny vede dál ke sv. Trojici u Rašovic a následně až na „Vrcha“.

Kdo vlastně byla sv. Anna? O Anně a jejím muži Jáchymovi vypráví Jakubovo protoevangelium. Jejich životní příběh je datován do 1. století před Kristem a odehrává se ve Svaté zemi. Anna a Jáchym byli zřejmě prosperující pastýři, kteří výtěžek spravedlivě dělili mezi jeruzalémský chrám, pomoc druhým a vlastní potřeby. Jejich život byl nicméně konfrontován se závažným problémem bezdětnosti. Pro oba již starší manžele to znamenalo určité opovržení a odsouzení ze strany tehdejších náboženských autorit, protože bezdětnost byla v izraelské společnosti považována téměř za prokletí. To, co se lidem jevilo jako nemožné nebo jako již ztracené, nabralo z Božího pohledu zcela jiný spád. V době jejich největší krize se Anně zjevil anděl a oznámil jí, že právě ona se stane matkou, o jejímž potomstvu se bude hovořit po celé zemi. Zprávu o narození dcery obdržel od anděla také Jáchym. Anna a Jáchym se stali rodiči Panny Marie a prarodiči Ježíše Krista.

Úcta ke sv. Anně sahá až do doby císaře Justiniána, jenž nechal v Konstantinopoli v roce 550 vystavět a zasvětit jí kostel. Na Západě se kult objevil později, avšak ve 14. a 15. století byl již velmi rozšířen. Sv. Anna je ochránkyní manželství, matek a žen, které touží mít dítě. Je také patronkou například horníků, truhlářů a krejčích. Křesťané se k ní modlí za déšť, proti bouřce nebo za nalezení ztracených předmětů. Svátek sv. Anny je od dob papeže Řehoře XIII. slaven společně se svátkem sv. Jáchyma 26. července.

Ráda bych vás pozvala na společné putování ke sv. Anně, které se uskuteční právě na její svátek, tj. 26. 7. 2018. Sraz všech zájemců bude v 17:15 u vodárenské věže v Týništi. V lese u sv. Anny budeme od 18:00 slavit bohoslužbu s administrátorem místní farnosti P. ThDr. Zbigniewem Żurawskim a modlit se společně za město Týniště a jeho obyvatele. Těším se na setkání s vámi!

Veronika Čepelková

 
 
Nahoru