02.11.2015 15:30, autor: Jarmila Faltová, kategorie: Akce

Putování seniorů za Mons. Vladimírem Boublíkem

Putování seniorů za Mons. Vladimírem Boublíkem

V polovině října se senioři z naší diecéze podívali na Šumavu do Srní. Navštívili i hrob Mons. Vladimíra Boublíka. Cestu pro ně připravilo Diecézní centrum pro seniory ve spolupráci s cestovní kanceláří Avetour s. r. o.

Ve dnech 13. až 15. října 2015 jsme měli možnost zúčastnit se poutního a poznávacího zájezdu na Šumavu do Srní. Zajeli jsme také do Husince a do okolí Nahořan, spojených s pohádkou Princezna ze mlejna. Při naší pouti jsme poznali několik kostelů, vesměs vzorně upravených a udržovaných. Navštívili jsme poutní místo Svatý kámen s kostelem Panny Marie Sněžné, kde se podle legendy v roce 1500 zjevila Panna Marie pastýřům. Hlavně jsme však směřovali do Prachatic – rodiště biskupa ve Filadelfii sv. Jana Nepomuka Neumanna, patrona Ameriky, Čech a Německa. Prohlédli jsme si chrám sv. Jakuba. Rodný dům světce je opravován.

Zavítali jsme také do malé vesničky Zbynice, kde je na místním hřbitově pochována další osobnost z Pošumaví – Mons. Prof. ThDr. Vladimír Boublík, český katolický teolog, profesor Lateránské univerzity v Římě a děkan její teologické fakulty.

Vladimír Boublík se narodil 16. listopadu 1928 v Mokrosukách. Po maturitě na gymnáziu v Českých Budějovicích vstoupil tamtéž do biskupského semináře. Po roce 1948 byl uvězněn. V roce 1952 z vězení uprchl. Dostal se do Říma, stal se knězem a později doktorem teologie. V Římě pobýval v době II. vatikánského koncilu, jehož myšlenky přijal. Zemřel 24. září 1974 v Klatovech při návštěvě nemocné matky. Zanechal rozsáhlé dílo, jehož význam dosud nebyl zpracován.

Vesnička Zbynice, kde žije 70 stálých obyvatel, byla v minulosti známým a hojně navštěvovaným poutním místem. Stojí zde původně románský kostel Zvěstování Panny Marie, o němž je zmínka v souvislosti s Doksanským klášterem už z roku 1226. Hrob Vladimíra Boublíka je velmi prostý, ale upravený. Podle slov administrátora farnosti jsme byli první skupinou, která se u hrobu modlila společně za spásu jeho duše, za mír v srdci, v rodinách a na celém světě. Toto naše poutní zastavení v nás zanechalo zvláštní pocit. Nabízí se totiž srovnání životních osudů obou rodáků, sv. Jana Neumanna a Mons. Vladimíra Boublíka. Oba byli nuceni opustit vlast, oba po sobě zanechali nedokončené dílo, zemřeli mladí uprostřed své práce. Nedožili se ani padesáti let. A Mons. Boublík byl vlastně náš současník, letos by mu bylo 87 roků.

Jarmila Faltová

 
 
Nahoru