16.06.2017, autor: www.nesoudimepomahame.cz, kategorie: Ostatní

Představujeme projekt „Nesoudíme. Pomáháme“ nabízející pomoc ženám, které jsou okolím nuceny k potratu

Představujeme projekt „Nesoudíme. Pomáháme“ nabízející pomoc ženám, které jsou okolím nuceny k potratu

Je dobré vědět: Jaký byl hlavní důvod vniku projektu Nesoudíme. Pomáháme?

Hlavním důvodem vzniku této iniciativy byly dlouholeté zkušenosti z naší bezplatné Linky pomoci, 800 108 00, poradny pro ženy a dívky v krizi, do které se dostaly následkem těhotenství, mateřství, porodu.

Klientky se na nás obrací v okamžiku nečekaného těhotenství, kdy sice mají žádanku o provedení UUT v kapse, ale cítí se být k němu tlačeny okolnostmi nebo svými nejbližšími. Rádi by si své dítě ponechaly. Stejně často se na nás obracejí ženy, které již potrat podstoupily, svého rozhodnutí zpětně litují, a ptají se, proč jim tehdy nebylo nabídnuto včas jiné řešení.

Trpí tzv. posttraumatickou stresovou poruchou (PAS)
Z velkého množství stále se opakujících příběhů doživotně zraněných žen, narušených rodinných vztahů vznikl díky Hnutí Pro život nápad, zkusit nabídnout pomocnou ruku ve chvílích, kdy panika z nečekaného těhotenství namixovaná s hormonální bouří, tlakem času a následně ukvapeným rozhodnutím, může přinést fatální následky - Nesoudíme. Pomáháme.

Komu je projekt zejména určen?

Je určen především nečekaně těhotným ženám, které by si své dítě rády ponechaly. Zároveň projekt nabízí pomoc lékařům, protože nemají prakticky žádný nástroj, ani čas řešit sociální situaci svých pacientek. Mohou jim v případě potřeby nabídnout kontakt na naši Linku pomoci.

Komu je projekt zejména určen? Co svým klientkám dále nabízíte?

Pomoc je prvotně realizována prostřednictvím bezplatné anonymní telefonické linky 800 108 000 s působností po celé ČR.

Rozsah pomoci se řídí konkrétně dle individuálních potřeb dané ženy či dívky.

Ke službám, které nečekaně těhotným poskytujeme, patří: Krizová intervence, psychoterapie, osobní konzultace, analýza výsledků prenatálních  vyšetření, doprovázení těhotenstvím, sociálně právní poradenství, ubytování v prověřených rodinách, finanční a hmotná výpomoc a další.

Rovněž zprostředkováváme kontakt s odborníky z řady oblastí, zejména s gynekology, genetiky, sociálními pracovníky, psychology, rodinnými a výchovnými poradci, právníky, krizovými pracovníky azylových domů, vyučujícími metodám rozpoznávání plodnosti, duchovními v celé ČR.

Další informace naleznete na webových stránkách www.nesoudimepomahame.cz a www.linkapomoci.cz.

Zde jeden z mnoha podobných současných příběhů:

Dobrý den,
Velice si vážím toho, co děláte pro ženy, které čelí postabortivnímu syndromu. Chtěla bych Vám poděkovat, za ně za všechny. Já jsem podstoupila interrupci v dubnu 2011, tohoto činu hluboce lituji a znám utrpení, kterým tyto ženy procházejí… Nejsem v pořádku, mám od té doby velké psychické problémy, i když si už někdy namlouvám, že už je to dobré, tak není…, lžu sama sobě. Prošla jsem jakousi terapií, mám pocit, že mi docela nepomohla, i když v dané chvíli mi asi zachránila holý život. Ale "uzdravená" nejsem a nestačí mi síly na to, abych si pomohla sama. Nevím, co dělat. Myslela jsem, že to už zvládnu… Ale ta bolest je nekonečná a tak velká… V mém srdci se rozhostil smutek, který mne celou změnil. Jsem jiný člověk. Zápasím s vinou, bolestí a žalem… Nedokážu si odpustit. Všem, co byli u toho, snad ano, až asi na partnera, ale sobě opravdu odpustit nedokážu…

 
 
Nahoru