18.05.2017 [čtvrtek] - 19.05.2017 [pátek], zveřejněno: 17.05.2017, kategorie: Akce

Přednáška: Bojiště války 1866: Když umlkla děla...

Přednáška: Bojiště války 1866: Když umlkla děla...

Biskupská knihovna v Hradci Králové vás zve na přednášku Mgr. Josefa Šrámka, Ph.D. „Bojiště války 1866: Když umlkla děla...“, která se uskuteční 19. května 2017 od 9:30 v sále Balbínka v Novém Adalbertinu V Hradci Králové.

Prusko-rakouská válka z roku 1866 představuje klíčovou kapitolu dějin 19. století s dalekosáhlými důsledky jak pro vnitřní vývoj zúčastněných států, tak pro mezinárodní politiku. Pod tímto úhlem pohledu se však ztrácí to, jak válka z roku 1866 postihla současníky, a to nejen vojáky, ale především civilní obyvatelstvo, na jehož bedra válečný čas dolehl nemenší měrou, což je rozměr, který se ve stínu tzv. velkých dějin často ztrácí.

Pořadatel: Biskupská knihovna Biskupství královéhradeckého, Velké náměstí 35, Hradec Králové, sídlo: Nové Adalbertinum

Kontakt: daskova@bihk.cz +420 731 454 025

 
 
Nahoru