08.02.2021 19:50, autor: Karel Voplakal, kategorie: Ostatní

Přání Veronice

Přání Veronice

Včera byl svátek jedné statečné izraelské ženy, která se nebála prodrat se davem zuřících farizeů, saduceů a zfanatizované lůzy, aby nabídla týranému Kristu na Jeho křížové cestě svou roušku, aby si aspoň mohl setřít krev a nečistotu ze zmučené tváře.

A spolu se svatou Veronikou slavila svátek i jedna mladá česká Veronika, která také projevuje velkou statečnost a vytrvalost pomáhat těm, kteří už došli do seniorského věku a potřebují vědět, že na ně někdo myslí a má je rád.

Milá Verunko, jistě víš, že my všichni na Tebe také myslíme a vážíme si všech Tvých záslužných aktivit pro nás, kteří jsme už hodně pokročili na své životní cestě. Jsme rádi, že Tě máme - a přejeme Tobě (i sobě!), abys byla zdráva a plná energie, abys mohla stále pokračovat ve své požehnané službě Tvým starším bližním!

Za všechny Karel Voplakal

 

 

 

zájezd na Francouzskou riviéru, do Monaka a Lurd

 
Nahoru