10.09.2017 [neděle] - 13.09.2017 [středa], zveřejněno: 20.07.2017, kategorie: Akce

Pozvánky z Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého

Pozvánky z Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého

Představujeme aktivity nejen pro seniory, které na září a říjen 2017 připravilo Centrum pro rodinný život v Olomouci. Můžete se těšit například na malou pouť za velké věci, setkání žen na cestě života nebo víkendovou duchovní obnovu pro seniory.

Malá pouť za velké věci

Zveme všechny na pouť za víru v našich rodinách, která se po prázdninách uskuteční 10. září 2017 (další 8. 10.). Povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá cca 8 km a jde zhruba o 2 hod. chůze. Sraz ve 12.50 hod. před katedrálou. Bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Kontakt: Peter Markovič, 587 405 293, e-mail: markovic@arcibol.cz.

Setkání žen na cestě života

Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání v Olomouci. Nabízíme bezpečný prostor, kde se každá žena může cítit přijímaná taková, jaká je. Setkání probíhají každé druhé úterý v měsíci. První setkání po prázdninách, které se uskuteční 12. září 2017 má název „Nebuďte samy, pojďte s námi poznat Arcibiskupský palác“. Sraz v 16 hod na místě před vraty na Wurmově ulici č. 9. Bližší informace: Marcela Řezníčková, 587 405 250-1, reznickova@arcibol.cz.

Víkendová duchovní obnova pro seniory

Koná se 22.–24. září 2017 na Svatém Hostýně. Součástí jsou přednášky zaměřené na „radosti a starosti“ stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a lektorkami. Bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141.

„Naše děti a YOUTUBE - co my rodiče s tím…?“- přednáška

Po loňském úspěchu jsme lektora P. Mgr. Libor Všetulu pozvali opět do Olomouce, aby rodiče a vychovatele seznámil s fenoménem youtuberingu a YOUTUBE, kde především mladší generace tráví mnoho času. Beseda se koná 10. září 2017 od 16.30 hod. na Biskupském nám. 2 v Olomouci (sál ve 2. patře). Zůstane čas také na dotazy z publika. Kontaktní osoba: Mgr. Josef Záboj, tel: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz

SMS služba – 731 731 800 - „Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly...“

Nabízíme možnost zasílat nám vaše osobní prosby, za které chcete, aby se pracovníci našeho Centra společně s vámi modlili. Vaše úmysly budou nést ve svých modlitbách i Milosrdné sestry svatého Kříže z komunity na olomouckém arcibiskupství. Zde v biskupské kapli Panny Marie bude na všechny tyto úmysly sloužena každý čtvrtek mše svatá. Vaše prosby můžete posílat SMS zprávou na tel. číslo 731 731 800 (tento způsob vám nabízí anonymitu). Další možnost je zaslání prosby na e-mailovou adresu rodina@arcibol.cz  (prosby nebudou nikde zveřejněny). „Proste a dostanete, aby se vaše radost naplnila.“ (Jan 16,24b) 

Podrobnější informace, případně přihlášky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit, které připravujeme, najdete na našich webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz.

 
 
Nahoru